Allikas: Google Maps

Kui Sonda vald oma oktoobrikuisel istungil uue omavalitsuse nimeküsimust hääletas, sai nende jaoks otsustamisel määravaks kuuldus, et Lüganuse kavatseb viimasel hetkel liitumisest loobuda. Nüüd, novembrikuus, kui teised omavalitsused andsid heakskiidu ühinemislepingule, sai toonane kuuldus teoks ning Lüganuse lõpetas kõik haldusreformi puudutavad menetlused ja arutelud, kirjutab Põhjarannik.

Lüganuse vald on vastumeelsust liitumise vastu üles näidanud sellest ajast peale, kui üleriigiline haldusreform päevakorrale tõusis. Kuna eelmiste valimiste ajal ühe liitumise läbi teinud Lüganuse pole saanud ennast korralikult toimima ning probleeme ja vajakajäämisi on mitmel pool, ei näinud nad uueks liitumiseks põhjust ega vajadust.

Kuna riik oma 5000 inimese piirmääraga omavalitsusi survestas, istus Lüganuse vastumeelselt läbirääkimiste laua taha, kuid otsis samal ajal võimalusi liitumisest loobumiseks. Nii on nad üks nendest omavalitsustest, kes on pöördunud kohtu poole, et saada hinnangut sundliitmise õiguspärasusele, ning ka uue valitsuskoalitsiooni poole, kellelt taotleti haldusreformi peatamist