Saabub aasta 2011, mil kasutusele tuleb Euroopa ühisraha euro. See toob kaasa kindlasti mitmeid muudatusi nii meie kui kogu vabariigi majanduselus. Ennustatud on mitmeid suuri muudatusi kuid nagu teame ennustamine ei ole kunagi üllas tegevus. Eks elu ise näitab kõige selgemini.

Ega ju seegi aasta kerge ei olnud meile kellelegi. Vallas tervikuna suurenes tööpuudus. Aasta alul oli meil ligi kolmsada töötut. See arv oli maakonnas üks suuremaid. Tänaseks on töötute arv vähenenud üheksakümneni. Sellest tulenevalt vähenes ka valla eelarve ligi kahe miljoni võrra.

Pankroti laine puudutas meie valda samuti. Suleti GLASKEK. Kas järgmisel aastal tulevad uued omanikud ja tootmine jätkub? Loodame. Tundub, et nii Tartu Agro AS kui Haage Agro OÜ on „põhjast“ läbi käinud ja liiguvad paremate päevade poole.

Kuna vabariigis tervikuna on olukord komplitseeritud siis on selge, et omavalitsustel on samuti raske. Riiklike toetuste rahaline baas on vähenenud. Kaotatakse mitmeid toetuste eraldamisi riigi poolt. Seega kohustused kohalikele omavalitsustele veelgi suurenevad. Teede hoolduse rahad on alla miinimumi. Toiduained kallinevad ja seega meie koolile ja lasteaiale kuluvad toidurahad samuti suurenevad. Kindlasti jätkub ka järgmisel aastal kindel kokkuhoiu poliitika, et kuidagi ära elada. Olen kindel, et me üheskoos saame hakkama. Vähem intriige ja rohkem teineteise mõistmist. Tuleb vaadata mida me ise saame paremini ära teha ja otsida vähem teiste vigu. Ilmeksimatud ei ole me keegi.

Kõiki valla elanikke on vähemal või suuremal määral puudutanud veetrasside ehitus. Järgmise aasta esimeseks juuliks peavad olema kõik tööd, ka heakorratööd valmis. Teha on veel mitmel pool just heakorratöid.

2011. aastal alustatakse Viljani-Tartu maanteelõigu projekteerimistöödega Haage-Tartu lõigul. See puudutab suurel määral Märja ja Haage elanikke. Hoiame teid kursis projekteerimiskäigu igas etapis. Samuti peab valmima Ilmatsalu–Tüki kergliiklustee projekt. Ehitustööd toimuvad nendel teedel 2012. aastal. Rekonstrueerimistöödega alustatakse 2011. aastal Ilmatsalu-Rõhu maanteel.

Vallavolikogu komisjon ja vallavalitsus koostavad järgmise aasta eelarvet. See on küll ühepoolne tegevus, sest riigilt eraldatavaid summasid ei ole teatavaks tehtud, kuid oma kulude poolelt saame ülevaate. Niipalju on teada, et toetused vähenevad. Mis suuruses, ei tea. Detsembrikuu volikogu vaatab need üle ning jaanuaris saame juba konstruktiivsemalt tegutseda.

Käes on aasta ilusam aeg - Jõuluaeg.

Soovin Teile rahu südametesse! Endasse vaatamise aega.

Vaadake tagasi möödunud aastasse ja kindlasti leiate sealt seda õpetlikku, mida saab järgmisse aastasse kaasa võtta. Kui on raske, siis ees ootab kindlasti ka midagi head.

Soovin Teile ja Teie peredele rahulikku jõuluaega ja ilusat aastavahetust!