Foto: Ester Vaitmaa

Tegemist on ainulaadse projektiga, mis hõlmab ca 13 hektarit ning seob ühtseks tervikuks Luunja aleviku ja Emajõe vahele kavandatava jõesadama ning selle lähiümbrusse planeeritava puhkeala. Jõesadam on üheks osaks Emajõe-Peipsi veetee väljaarendamisel.


Jõesadama koosseisus kavandatakse kanali süvendamine, sildumisrajatised paatidele ja kuni 40 m pikkustele laevadele, veesõidukite hoiuala, ujuvtankla ning veesõidukite teenindamiseks vajalik muu infrastruktuur.
Puhkealale planeeritakse ujumistiik koos väikese rannaalaga, vabaõhulava, ringkanal koos purretega, laste mänguväljakud, spordiplatsid, piknikukohad, jalutusteed jmt.

Vallavalitsus allkirjastas projekteerimistööde lepingu inseneribürooga Urmas Nugin ning selle hinnaks koos käibemaksuga on 294 000 krooni. Projekt koos kõikide vajalike kooskõlastustega peab valmima novembris.

Ehitusprojekti olemasolu on üheks eelduseks, et taotleda investeeringuvahendeid sadama ja puhkeala väljaehitamiseka. Luunja vald kavandab rahataotluse ettevalmistamist ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi (Interreg) raames.