Suuromanik Urmas Sõõrumaa (keskel) talle kuuluva turvafirma patrullauto taustal Foto: Vallo Kruuser

Märtsi alguspäevadest alates on vallas võimalik kohata USS Security Eesti valge-kollasekirjusid pat­rullautosid.

Tegemist on valla telli­musel rakendatud teenu­sega, mille eesmärgiks on turvalisuse suurendamine vallas. Meil pole küll olnud väga suuri probleeme avaliku korra ja turvalisuse osas, kuid väiksemat laadi huligaansu­si on ette tulnud omajagu. Näiteks lõhuti mullu korduvalt Luunja bussijaama aknaid, aeg-ajalt on ette tulnud teisigi vahejuhtumeid.

Odavaima pakkumise tegi USS Security Eesti AS. Tegemist on suurima Eesti kapitalil põhineva turvafirmaga, millele kuulub Eesti valveteenuste turul 2. koht.

Ettevõte tegeleb lisaks valveteenuste osutamisele (mehi­tatud ja tehniline valve) ka valveseadmete paigalduse ja hooldusega ning osutab mitmeid valveteenustega haakuvaid teenuseid. Ettevõtte suuromanikuks ja nõukogu esimeheks on Eesti turvaturu omaaegne käivitaja Urmas Sõõrumaa.

Patrull jälgib olukorda valla objektidel, samuti fikseerib avaliku korra rikkumised jm vahejuhtumid. Kui objektile on tekitatud kahju, antakse läbi juhtimiskeskuse sellest klien­dile teada ja kutsutakse kohale kontaktisik, kes teeb lõpliku otsuse ja kaasatakse vajadusel ka politsei. Kahju tekitamise vm vahejuhtumi korral võetakse kahtlusalused kinni, vaja­dusel kutsutakse kohale politsei ja tuvastatakse isikud ning antakse üle politseile. Tuvastatakse ja fikseeritakse sisse­tungid või muud ohud (nt tulekahju, kõrvalekalded objekti turvalisuse tagamisel jm). Vajadusel kontrollitakse objekti, tuvastatakse asitõendid ja jäljed vm asjaolud, võetakse tar­vitusele abinõud ründe või tulekahju leviku tõkestamiseks ning objekti puutumatuse tagamiseks omaniku esindaja või politsei saabumiseni.

Kokku on valla territooriumil fikseeritud 15 konkreetset ob­jekti, mida regulaarselt külastatakse, samuti jälgitakse mujal toimuvat. Patrullreidide ajad on varieeruvad, nii et võimali­kud pahategijad võidakse tabada täiesti ootamatult.