euromündid, raha, sendid Delfi

2012. aastaks otsustati üldine maksumäär jätta samaks - erinevates hinnatsoonides 1,5 ja 2,5%. Põllumajanduses kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks kehtestati senise 0,1% asemel 1% maa maksustamishinnast aastas.

Alates 2001.aastast on üldine maamaksumäär alevis ja osas Silla külast 1,5% ja mujal 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajanduses kasutuses oleva maa maksumääraks on siiani olnud 0,1% maa maksustamishinnast aastas. Nii madalana sai see kehtestatud, et luua motivatsiooni maareformijärgselt sööti jäänud maade rendileandmiseks (harimata maa maks oli 2,5%, st 25 korda kõrgem).

Tänaseks päevaks on PRIA kaudu makstavad toetused loonud nii maaomanike kui tootjate hulgas huvitatuse maa harimiseks. Välja on kujunenud põllumajandusmaa renditurg, seega ei ole enam mõistlik rakendada seda vallaeelarvet koormavat üleminekuperioodiks mõeldud maksusoodustust.

Seaduse kohaselt on põllumaa soodusmaksumääraks lubatud 0,1 - 2,0% maa maksustamishinnast aastas. Pärnumaa valdades oli see 2011.aastal 1,0 - 1,9%.

Keskmiselt tõuseb ühe hektari haritava maa maamaks seniselt 0,15 € 1,53 eurole. Valla tulubaasi laekub arvestuste kohaselt senise 270 € asemel 2700 €. Eelarvesse lisanduv raha plaanitakse suunata teede korrashoiuks.

Maamaksust on vabastatud rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavad represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud neile kuuluva ja elukohana nende kasutuses oleva elamumaa osas. Tingimuseks on, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Sellekohane kirjalik avaldus tuleb vallavalitsusele esitada 10. jaanuariks 2012.

Pensionäride üldist maamaksuvabastust ei ole. Küll aga võib meie valla toimetulekuraskustesse sattunud inimene peale maamaksu tasumist pöörduda avaldusega ühekordse toetuse saamiseks pereabikomisjoni poole.