Ambla Vallaleht

Järvamaa aasta õpetaja preemia pälvis tänavu Aravete Keskkooli õpetaja Maie Paap, kes esitati konkursile nii bioloogia-keemia-geograafia ainesektsiooni, majandusõpetajate ainesektsiooni kui ka Aravete Keskkooli poolt.

Maie Paap on väga õpihimuline ja ennast pidevalt arendav õpetaja, rakendades uusi metoodikaid igapäevases töös. See kajastub ka õpilaste õpi- ja olümpiaaditulemustes, huvis loodusainete ja majanduse vastu. Ta on väga mitmekülgne õpetaja, annab väikekoolis erinevaid ainetunde, lõimib õppeaineid omavahel, mis aitab õpilastel paremini ja seostatult mõista kodukohas ja maailmas toimuvat. Ta korraldab oma koolis loodusainete, keskkonna ja majandushariduslikku tegevust, on organiseerinud ainepäevi, õppekäike, kutsunud õpilastele esinema huvitavaid lektoreid, loodus- ja majandusspetsialiste jne. Samuti kuulub ta Järvamaa mitmesse olümpiaadikomisjoni.

2012/2013. õppeaastal saavutasid Maie Paapi õpilased väga häid tulemusi Järvamaa geograafiaolümpiaadil (8. kl I koht, 7. kl II koht, 9. kl II koht). Majandusõpetuses võitsid temai õpilased vabariikliku Junior Achievementi põhikoolide ettevõtlusmängu Creatlon, JA Eesti vabariiklikul ettevõtlusmuinasjuttude võistlusel saavutas Maie juhendatud õpilane III koha. Aravete Keskkooli õpilasfirma Sõnaväänits pääses vabariikliku õpilasfirmade võistluse finaali ja pälvis eripreemia, vabariiklikul õpilasfirmade laadal said nad parima raadioreklaami koostaja preemia. Kokku juhendas ta möödunud õppeaastal kolme õpilasfirmat.

Ambla vallast esitati aasta õpetaja preemiale ka Ambla Lasteaed- Põhikooli õpetaja Ave Prints ning klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemiale Aime Jakobson Aravete lasteaiast.

Ambla Vallavalitsus õnnitleb kõiki tublisid õpetajaid!
Ambla Vallaleht