Varbola ja Märjamaa laste esinemine festivalil “Regilaul uues kuues”. Foto Gaili Ilisson Märjamaa Nädalaleht

Lastele kirjutas laulusõnad Eha Pirso, viisi valis, laulu ja pillimängu õpetas selgeks õpetaja Marju, lavalise paigutuse ja liikumise seadis õpetaja Gaili. Festivalil oli esinejaid Eesti eri paigust, Raplamaalt rohkem kahjuks polnud. Sündmus oli põnevalt korraldatud ja kaasahaarav. Selle avas Ingrid Rüütel.

Esmalt toimus festivali kontsert, kus oli varjuteatrit, kaunilt laulvaid poistekoore, paarikünmeliikmeline kandleansambel, päris suuri ja üsna väikseid regilauljaid, mitmes regilaulus jutustati oma kodukoha tekkelugu.

Hiljem oli õpilaste omavalmistatu laat, väike professionaalide kontsert, autasustamine ja tänamine ning päeva lõpetas Väikeste Lõõtspillide ühingu kontsert. Festivalil anti hinnang kõigile esinejatele. Žüriisse kuulusid Ingrid Rüütel, Sandra Sillamaa, Contra, Juhan Uppin ja Arno Tamm.

Meie lapsed tulid tagasi eripreemiaga „Aktuaalse rahvuspoliitilise sõnumi ja tervikliku esituse eest" ja ühega kuuest džembest (džembe, ka djembe on löökpill, membranofon, mida mängitakse sõrmede ja peopesadega vastu pilli nahast membraani lüües - toim).

Eripreemia said veel Genno Reigam laulmise ja džembemängu eest ning Joosep Kuusler kui tubli eestlaulja. Joosep oli oma tugeva ja kõlava häälega laulu refrääni osa eeslauljaks: Las meil olla oma keeli, oma keeli oma meeli, ei me sula suurte sekka, ei me kao siit kusagile!

Ka lavalt lahkumine toimus refrääni saatel ja Joosepi nakatav eeslaulmine pani kogu saali kaasa laulma.

Žüriiliikmete arvamusi

Ingrid Rüütel ütles, et see oli tänavu ainus poliitilise alatooniga regilaul, mis oma ülesehituselt oli viis pluss, lihtsa ja selge sõnumiga. Uppin: esitus meenutas laulvat revolutsiooni, siin oli ühtsuse energia, nad panid saali kaasa laulma. Contra: suur ühtekuuluvustunne, mida rõhutas ka ühe mikrofoni käest kätte andmine ja kes ei saanud ise hoida, selle ees hoiti mikrofoni. Tamm: nagu oleks olnud NO teatris, kaasahaarav etendus, minimalistlik esitlus, väga ühtehoidvad esinejad. Vahvad eeslauljad.
________________________________________________________________

Laulu sõnad

Eeslaulja: Pärl Maria

Elame siin ilma äärel
ilma äärel, mere veerel
rahus maada raadamassa
sinivoogul sõudemassa
Kuni kand on kinni maassa
sõrmed surut sõmerasse
ei me taha muida maida
muida maida võõra´aida

Eeslaulja: Genno

Sõjad siit on üle sõitnud
katkud maada karistanud
ei me liigu ei me hävi
ei me koole kodutuina

Eeslaulja: Gabriel

Las meid kaitseb laulu vägi
poeme suurte hõlma alla
ei me tule tühja käega
sõna jõuga laulu väega

Eeslaulja: Joosep

Las meil olla oma keeli
oma keeli, oma meeli
Ei me sula suurte sekka
ei me kao siit kusagile

Eeslaulja: Jasmin

Oleme siin ilma äärel
üsna tillu rahvakillu
maa pole kindel jalge alla
soo ei saaja eest meid kaitse
metsalisest mets ei päästa
Otsime siis viha varju
suuremate hõlma alta
suurde ilma sulamata

Eeslaulja: Karmen

Ilm aga möllab omasoodu
lained käivad kõrgemalle
meie meelta mõttelema
Nõu on kallis, vaim on valmis
tark mees taskus pajatamas -
Laulu väega sõna jõuga
laulame lained tasaseksi
sõnume sõjad sootumaksi

Eeslaulja: Joosep

Las meil olla oma keeli
oma keeli, oma meeli
Ei siis sula suurte sekka
ei siis kao me kusagile