Vee kogumiseks on torustik ja kogumiskaevud. Fotod: Reet Saar Märjamaa Nädalaleht

Nüüd, kui on teepind on asfalteeritud, on liikuda eriti mõnus. Toimetuselt on küsitud sõidutee- ja kõnnitee vahelise kraavi kohta. Vallavalitsuse majandusosakona juhataja Margus Vaher rääkis, et kraavis on sademevee ärajuhtimiseks torustik ja kogumiskaevud. Kraavi küljed on veel killustikuga kaetud, aga peagi pannakse nõlvadele geotekstiil, peale veetakse muld ja külvatakse muru. Lõplikult jäävad sõidu- ja kõnniteed eraldavad kraavid umbes 30-40 cm sügavuseks. Sõidutee ja kraavi vahele paigaldatud äärekividel on iga viie äärekivi järel 10 cm vahet, et vesi pääseks kraavi ja autod jalakäijaid märjaks ei pritsiks.

Kergliiklustee suundub Vana Bussika pubi ees olevalt haljasalalt jõnksuga Välja tänava otsa. Tänava alguses oleva parkla serva tuleb ohutussaar ja juba on ülekäiguraja valgustamiseks paigaldatud ka tänavavalgustuspostid.

Algse projekti kohaselt oleks kõnnitee teine haru suundunud haljasalalt otse kirikuvärava ette, aga seda praegu välja ei ehitatud. Siis oleks tulnud Pärnu mnt ja Koluvere tee ristumiskohale ehitada ka ohutussaar, sest tee on seal nii lai, aga kuna nimetatud teed on mõlemad riigiteed, siis sinna peaks vallavalitsuse arvates ehitama ohutussaare maanteeamet. Vaheri sõnul pole senised nõupidamised veel vilja kandud.

Kergliiklustee peaks maikuu lõpuks päris valmis saama. 

Välja tänava algusesse tuleb ohutussaar
Märjamaa Nädalaleht