Eestielu

Kui seda Sadala meest aga harrastusest inspireerituna iseloomustada, võib öelda, et ta kuulub nende kilda, kes kordaminekutest ja saavutustest ei räägi meeleldi enne, kui “karu lastud” on.

Rohkem kui neljakümne aasta vältel on aga Stokkeby nii põllumajanduses kui ka omavalitsustöös tõsiseid ja kõnelemisväärseid tegusid suutnud teha.

Mati Stokkeby töö põllumajandusspetsialistina algas toonases Kevade kolhoosis. 1969. aastal sai temast aga Sadalamail peaagronoom. Sama tööd jätkas ta ka majandist võrsunud Sadala Põllumajandusühistus, kus ühtlasi juhatuse esimeheks oli. Oma talupojatarkuse ja põhjalikkusega jäi Stokkeby silma ka vallajuhtidele.

“Omavalitsusvaldkonnas alustasin maaelukomisjoni liikmena. Kolm koosseisu on mind valitud volikogusse ja aastatel 2002 kuni 2010 olin volikogu esimees. Et sellesse ametisse minu kandidatuur üles seati, tuli mulle ikka pooleldi ootamatult.”

Volikogu esimehe tööaastatele tagasi vaadates tunneb Mati Stokkeby enda sõnul heameelt mõtteerksuselt ja töökuselt tugevate volikogu koosseisude üle.

“Arutamas ja otsustamas olid väga asjalikud inimesed ja sellist volikogu oli lausa suurepärane juhtida. Eelnõud töötati komisjonides sedavõrd põhjalikult läbi, et volikogu istungitel ei kulunud aega pikkadeks aruteludeks.”

Kohaliku parlamendi eesotsas olemise perioodist peab ta kõige väärtuslikumaks otsust, mis andis rohelise tee uue spordihoone ehitamisele Tormasse.

“Kindlasti oli kordaminek ka jalgteede ehitamine, samuti renoveerimistööd Torma, Vaiatu ja Sadala rahvamajas, kusjuures viimases veel uuenduskuur jätkub. Mõistagi tuli lugeda ka raha. Projekte võis ju raha taotlemiseks kirjutada, kuid mõelda tuli sellelegi, kuivõrd suudab vald ühte või teist ettevõtmist omaosalusega katta.”

Tagasihoidliku ja tasakaaluka mehena Stokkeby oma panust volikogu eestvedamises ei toonita, kuid kindlasti oli sel oluline osa.

Agronoomina tunneb Mati Stokkeby rõõmu kodukandi põllumajanduse edukast käekäigust.

“Torma Põllumajandusosaühing, Sadala Agro ja Vaiatu Agri on konkurentsivõimelised ja annavad tööd paljude inimestele. Hästi tulevad toime ka mitmed talumehed. Maa on meie vallas üsna hinnas ja ega vaba maad õieti ei jätkugi. Torma, Sadala, Vaiatu ja Rääbise inimesed hoiavad väga ühte ja näiteks pidudelgi käiakse sagedamini kodukülades ja -alevikes. Ehk peabki vallas mitu tegusat ja arenevat keskust olema.”

Ise elab Mati Stokkeby Sadalas, 1976. aastal ehitatud majas. “Siin on suur aed ploomi- ja kirsipuudega. Talvel, eriti tänavusel, tuleb pidevalt lund rookida, nii et lumelabidas on lausa ühtelugu seljas. Lähedasse metsa olen endale suusaraja teinud ja aeg-ajalt lähen ka jahile. Kõik see elurütm on mõjunud selliselt, et kuhugi mujale pole raatsinud elama minnagi,” rääkis omavalitsustegelane ja põllumees, keda Torma vallavolikogu koduvalla auraha vääriliseks pidas.