Põlva linn
Nad tulevad ,,Meelespea" rühma, istuvad laste ja õpetajate juurde hommikuringi ning ütlevad ,,Tere hummogut, latsõg." Niimoodi algab iga teisipäevane võrokeelne ,,Keelepesa" päev. Triinu ja Egle on keelepesa spetsialistid abistamaks ja toetamaks rühmaõpetajaid mõtete, ideede ja keelelise õppematerjaliga võrokeelse päeva läbiviimisel.

Mis on ,,Keelepesa?resize(350x263)"?

Rändkeelepesa projekti algatasid 2010. aasta kevadel MTÜ Haani-mihhi nõvvokoda ja Võru Instituut ning selle elluviimiseks on saadud toetust Vana Võrumaa kultuuriprogrammist.   

Projekti eesmärk on julgustada täiskasvanuid kõnelema lastega võru keeles. ,,Keelepesa" projekt hõlmab hetkel viit Vana-Võrumaa lasteaeda: Sõmerpalu ,,Lepatriinu", Põlva ,,Mesimumm", Kuldre ,,Sipsik", Võru ,,Sõleke", Haanja lasteaia Ruusmäe rühma.

,,Keelepesa" päeval kõneletakse terve päev lastega ainult võro keeles: kõik tegevused lastega, alates söömisest, mängimisest, õpitegevustest kuni riidessepanemiseni viiakse läbi paikkondlikus murdes. Laps õpib eesti keele kõrval ära ka oma võro keele. Kahe keele mõistmisest on hiljem mitmeti kasu: mõtlemisvõime läheb erksamaks, nad oskavad ennast paremini väljendada, on õpihimulisemad, saavad paremini hakkama võõrkeelte õppimisega. Peale selle kasvab laps oma keele sees ,,kimmäs võrokõsõs", kes peab oma kodukohta tähtsaks.

Meie lasteaed ,,Mesimumm" on keelepesa rühmast huvitatud eelkõige sellepärast, et siin on aastatepikkune kogemus lastele pärimuskultuuri õpetamisel ning olemas õpetajad, kes mõistavad veel kõnelda oma kodukoha murdes.

,,Meelespea" rühma õpetajate Inge ja Lea arvates täiendab keelepesa senist pärimuskultuuri õpet ja annab julgust valitud suunas edasi minna.