Kõige parem aeg valgustusraie tegemiseks on varakevad ning hilissügis, kui metsas on lihtsam liikuda ning see ei sega seal pesitsevaid lindusid, ütleb Vardi Erametsaseltsi juhatuse esimees Taavi Ehrpais. Esimest korda soovitab ta valgustusraiet teha 10-15-aastases metsas.

Noorendiku hooldust võib võrrelda rohimisega. Raiel jäetakse kasvama terved, sirged ja korraliku võraga puud. Keskmiselt jääb pärast valgustusraiet hektari kohta alles 2000–6000 puud, väga tihedate noorendike hooldamisel kuni 10 000 puud hektarile.

Metsatööde tegemiseks on võimalik taotleda mitmeid toetusi. Noore metsa hooldamise toetus kannab nime Metsameede. Toetust noore metsa hooldamiseks saab taotleda ainult enne tööde tegemist (toetuse soovi puhul tuleks tänavu suvel esitada esmalt taotlus ja alles seejärel teha raietööd). Täpsemat infot toetuse tingimuste ja tähtaegade kohta leiate aadressilt www.eramets.ee/toetused.

Usaldusväärset nõu, milliseid töid oma metsas teha, saate oma metsaühistust. Ühistute kontaktid leiate SIIT.

Tasub teada, et igal metsaomanikul on võimalus saada metsakonsulendilt 15 tundi riigi poolt toetatud nõuannet.

Infot ühistute teenuste ja toetuste kohta jagame ka 16.-18. aprillini toimuval Maamessil A-hallis, erametsanduse boksis A-41.

Aprillis ja mais on metsaomanikel võimalus osaleda Metsameetme ja Natura toetuste tasuta infopäevadel üle Eesti. Info ja registreerimine SIIN.

Toeta oma metsa!

Erametsakeskus