Foto: Tanel Meos
Projekt hõlmas Koeru aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimist ja uute trasside ehitust, biopuhasti ja kahe pumbamaja rekonstrueerimist, traktori ja vaakumtsisterni ostu ning kõigi nende tööde läbiviimiseks Omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse sisseostmist. Väljakuulutatud riigihanke projekteerimis-ehitustööde teostamiseks võitis konsortsium OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine ja Water Ser Sia, kes jõudis enne pankrotistumist valmis teha ja tellijale üle anda vaid veeja kanalisatsioonitrasside projekti. 2011. a III kvartalis kuulutati välja uus riigihange trasside ehitamiseks. Selle võitis konsortsium AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus. Trasside ehitustööd lõpetati 2012. aasta juunis.

Aastatel 2011-2012 toimus ehitusturul ehitushindade hüppeline tõus võrreldes projekti toetuse taotluse esitamise ajaga. Hinnad ehituses tõusid peaaegu kaks korda. Projektist tuleb välja jätta ühe Koeru aleviku pumbamaja rekonstrueerimine.

Oluline on kindlasti rekonstrueerida Koeru biopuhasti ja teine pumbajaam, milliste tööde teostamiseks on korraldatud riigihange. Kuid selle võitja on seni väljakuulutamata, kuna pakkumised osutusid eeldatust kallimaks ja eraldatud projekti rahadesse tekib finantseerimisvajak umbes 85 000 eurot. Täpne puudujääv summa selgub pärast tehnikaostu ja omanikujärelevalve hanke maksumuste selgumist. Täiendavate SA KIK-i toetusrahade taotlemise eelduseks on omaosaluse garanteerimine projektis.

Senise toetusrahade taotluse alusel on SA KIK-i toetuse osa projektis 2 118 734 eurot (73,74 %), valla osa 447 382 eurot ja AS Koeru Kommunaali osa 307 202 eurot. Uute toetusrahade taotlemisel ei tohi Projektis omaosaluse protsent väheneda (alus toetuste eraldamise juhend). Esialgse kava kohaselt taotleme KIK-ist ~25 000 eurot, AS Koeru Kommunaali osa on ~35 000 eurot ja valla osaks jääb ~25 000 eurot.