Täpsust ja korrektsust hindava inimesena näeb Parksepa keskkooli kuldmedaliga lõpetanud Liis Mironova ja oma tulevikku seotuna täppisteadustega. Foto: Kaile Kabun Võru Valla Teataja

Vallavolikogu haridusja kultuurikomisjoni otsusel said kutse valla koolide 7.-12. klasside parimad õppurid, maakondlikel ja üleriigilistel olümpiaadidel 1.-3. koha saavutanud õpilased ning huvitegevuses ja spordis kõige enam silma paistnud õpilased, samuti õpilasi juhendanud õpetajad ning koolide juhtkond.

Eraldi esiletõstmist väärivad koolilõpetajad. Parksepa keskkooli lõpetas tänavu kuldmedaliga Liis Mironova, hõbemedaliga Kai Hel de ja Mari-Liis Muruma. Parksepa keskkooli põhikooliosa lõpetasid kõikide viitega Jakko Viilo ja Tauri Udras; Puiga põhikooli aga Kristel Kallas. Võru Kreutz waldi gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Võru valla noormees Kristen Veibri.

Pidulikku tänuüritust 23. mail juhtisid Puiga põhikooli õpetajad Tõnis Anton ja Meelis Reinberg, lugedes ette ka tänukirja saajate lühi-iseloomustused:

Sandra Ilves on otsekohene ja rõõmsameelne noor neiu. Ta teeb alati kõike nii hästi, kui suudab. Ta jääb oma arvamusele kindlaks ja oskab seda ka kaitsta. Ta arvestab teistega. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

 Pille Jahisoo on enesekindel ja andekas noor neiu. Ta on kaaslaste vastu väga sõbralik. Eriti tubli on Pille reaalainetes ja keeltes. Tema hobiks on käsitöö. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

 Mari-Liis Mõttus on enesekindel ja laia silmaringiga noor neiu, kellel on eesmärk, mille poole püüelda. Ta on hea suhtleja ning teeb aktiivselt suusa- ja jalgrattasporti. Tänukiri väga hea õppeedukuse eest ning silmapaistvate tulemuste eest spordis.

 Inge Varik on otsekohene ja julgeb oma arvamust avaldada. Õpilasesinduse liikmena märkab ta ebakõla sid koolielus ja peab õigeks sellest rääkida. Inge on kohu setundlik ja oma töödes põhjalik. Ta on valmis osalema aineolümpiaadidel ja pingutab heade tulemuste nimel. Lisaks osaleb Inge aktiivselt huviringide töös. Näitlemiskunstki pole talle võõras. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest ning matemaatikaolümpiaadi 3. koha eest.

Kristel Kallas on tark ja vaimukas tüdruk. Ta aitab alati, kui kaaslane on hädas. Kristel on sportlik ja mängib hästi võrkpalli. Ta võtab aktiivselt osa kooli üritustest ja osaleb nende organiseerimises. Kristel on aktiivne ka õpilasesinduses. Ta on otsuste tegemisel iseseisev, sihtide seadmisel ambitsioonikas ja nende poole püüdlemisel järjepidev. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Even Kirs on nagu üks õige Eesti mees olema peab: tark, õpihimuline, tantsib rahvatantsu ning huvitub arvutitest ja autodest. Kui kellelgi on abi vaja, siis ta alati aitab. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Carmen Kuningas on iseloomult vaikne ja tasakaalukas. Tema kohta kehtib vanarahva tarkus: vaga vesi, sügav põhi. Temaga on väga lõbus. Carmen on arukas ja kohusetundlik. Tänukiri hea ja väga hea õppe edu kuse ning käitumise eest.

Susanna Leies on hea huumorimeelega tüdruk. Loomult on ta vaikne. Sõbrad hindavad kõrgelt tema kohusetundlikkust ja otsekohesust. Kui Susanna midagi ütleb, siis nii on. Ta on ka väga püüdlik. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Mikk Mägi kuulab rohkem ja räägib vähem, aga kui midagi ütleb, siis kõik kuulavad teda, sest ta teab alati õigeid vastuseid. Ta on ka hea sportlane, teotahteline ja väga distsiplineeritud. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Keili Sikk on aus ja sõbralik tüdruk. Talle meeldib naerda ja jutustada. Samuti meeldivad talle seiklused. Igav temaga ei hakka. Tänukiri hea ja väga hea õppe edukuse ning käitumise eest.

Keit Mürk - tänukiri silmapaistvate tulemuste eest inimeseõpetuse viktoriinis, kus ta saavutas 2.-5. koha.

Laura Hinn - tänukiri silmapaistvate tulemuste eest muusikakoolis ning uurimistöö „Minu kooli lugu 1991-2011" eest.

Imre Glaser on huumorimeelne, vaimukas, julge ja asjalik noormees. Koos õpilasesinduse liikmetega osales ta mitmes näidendis, julges olla vaimukas ja jagada meeldejäävaid hetki laval. Poiss, kellele saab kindel olla, kes oskab kokkulepetest kinni pidada. Imre on sportlik ja mõnus kaaslane. Tänukiri heade tulemuste eest huvitegevuses ja spordis.

Kerli Oja valiti juba eelmisel aastal õpilasesinduse protokollijaks. Särasilmselt jagab ta mõtteid ja suudab samal ajal panna kirja kõik olulise. Kerli tantsib, laulab ja teeb sporti. Ta on saavutanud spordis häid kohti. Aktiivne neiu, kes jõuab kõikjale. Tänukiri väga heade tulemuste eest spordis ja huvitegevuses.

Eliise Sarik on julge, otsustuskindel ideedegeneraator. Ta pakub välja huvitavaid üritusi ja teeb asjalikke ettepanekuid koolielu elavdamiseks. Eliise suudab oma aega sisukalt ja tervislikult täita. Neiu tegeleb käsitöö, spordi, fotograafia ja veel miljoni asjaga. Ka õpitulemused on tal head ja väga head. Tänukiri väga heade tulemuste eest huvitegevuses ja spordis.

Markus-Robin Kütt on tubli, järjepidev ja parajalt kange iseloomuga noormees, kes poisikesest peale on tegelnud kahevõistlusega ja saavutanud suurepäraseid tulemusi. Puiga kooli on ta esindanud eri aladel. Tal on õnnestunud võita individuaalne medal murdmaajooksus ning teatejooksu võistkonnas. Ta kuulus ka Eesti koolispordiliidu (EKSL) murdmaasuusatamise meistrivõistlus tel võidukasse Puiga kooli võistkonda. Tänukiri silmapaistvate saavutuste eest spordis.

Hardi Ahman on kindlate eesmärkidega parajalt lõbus noormees, kes viimastel aastatel on hakanud tõsisemalt harjutama suusatamist ja ka rattasõitu. Hardi kuulus võidu kasse Puiga kooli EKSLi suusavõistkonda. Koos klassivend Mikuga on nad esimesed Puiga kooli õpilased, kes on läbinud põhi kooliõpilastena Tartu suusamaratoni. Tänukiri silma paistva sportliku tegevuse eest.

Siim Koppel - tänukiri väga heade tulemuste eest võistlustantsus.

Sandra Sillaste - tänukiri silmapaistva tegevuse eest spordis.

Merili Murde - tänukiri silmapaistvate tulemuste eest muusikakoolis.

Klaus Mark Kolpakov - tõsimeelne, töökas, hooliv poiss. Oma sportlikud saavutused on saanud töö ja järjekindlusega. Tänukiri silmapaistvate saavutuste eest spordis.

Liisbet Kepp on väga hea õppeedukuse ja käitumisega heasüdamlik, sõbralik ja aktiivne tüdruk.

Annika Jaakson on andekas, taibukas ja kohusetundlik tütarlaps. Iseloomult enesekindel ja tasakaalukas, hea väljendusoskusega, sõbralik ning abivalmis. Annika saavutas maakondlikul ettelugemispäeval „Tähekeses tähed" 3. koha. Selle aasta Känguru võistlusel saavutas Annika parima tulemuse kooli ajaloos. Tänukiri eduka esinemise eest õpilasvõistlustel.

Sander Sild on iseseisev, hakkaja noormees. Kui ta midagi on otsustanud teoks teha, siis seda ta ka teeb. Aktiivne iseõppija. Sander saavutas piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil 3. koha ja geograafiaolümpiaadil 1. koha. Tänukiri eduka esinemise eest olümpiaadidel.

Teele Lumi on taibukas, energiline, organiseerimisvõimeline ja fantaasiarikas tüdruk. Ta tegeleb tantsimise, sportimise, laulmise ja pillimänguga ning kõige selle kõrvalt jõuab väga hästi õppida. Sel õppeaastal saavutas Teele III klasside online- viktoriinil 2. koha.

Andrus Jaakson on paistnud silma maakondlikel olümpiaadidel: geograafias 2. koht, füüsikas 2. koht, keemias 3. koht. Ise väidab ta ka, et huvitub rohkem reaalainetest. Vabal ajal tegeleb elektroonikaga, täpsemalt raadiotehnikaga. Tänukiri eduka esinemise eest olümpiaadidel.

Jakko Viilo on mitmekülgselt andekas noormees. Sel aastal leidis Jakko töö äramärkimist üleriigilisel esseekonkursil „Minu riik". Piirkondlikul vene keele ette ütluse kirjutamisel saavutas ta esikoha. Oma teadmised pani ta proovile veel füüsika- ja geograafiaolümpiaadil. Vabal ajal tegeleb noormees motospordiga. Tänukiri osalemise eest olümpiaadidel ning väga hea õpeedukuse ja käitumise eest.

Kätlin Adoson on tasakaalukas ja kohusetundlik tütarlaps, kellele võib usaldada mitmesuguseid ülesandeid, teades, et ta täidab need hästi. Ta laulab lastekooris ja on tegelnud koolis TORE-tööga. Sõbralik, armas ning tore tütarlaps. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Karoliine-Ireene Bugajev on töökas ja kohusetundlik tütarlaps, kes on oskusliku ajaplaneeringuga tegev mitmel huvialal: osaleb tantsutrupis Katariina, teeb kergejõustikku. Koolis huvitub ta rohkem reaalainetest. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Hanna-Mari Hillep on musikaalne noor, kes laulab lastekooris, õpib muusikakoolis klaveri erialal ning on esinenud kooli üritustel solistina. Vabal ajal tegeleb fotograafiaga ja talle meeldib väga reisida. Tänukiri väga hea õppimise ja käitumise eest.

Hanna Tintso on lõpetanud muusikakooli akordioni erialal. Praegu tegutseb edukalt üleriigilise akordionistide orkestri ridades. Orkestri koosseisus on osalenud mitmel rahvusvahelisel konkursil. Koolis täidab ta klassivanema ülesandeid ja on aktiivne õpilasesinduse töös. Tänukiri väga hea õppe edukuse ja käitumise eest.

Tauri Udras tegeleb juba kaheksa aastat võistlustantsuga. On aktiivne klassivälises töös. Kui Tauri oma õla alla paneb, saab lumelinnas kõige atraktiivsem kuju tehtud ja tullakse playbackshowlt tagasi 3. kohaga. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Liis Mironova lõpetab Parksepa keskkooli kuldmedaliga. Ta on tagasihoidlik neiu, kellel on kohusetunnet ülivõrdes. Suhtlemisel korrektne ja tähelepanelik ning suudab alati oma arvamust kaitsta ja täiskasvanulikult väidelda. Lisaks väga hästi õppimisele jõudis Liis laulda kooli segakooris ja osaleda aktiivselt kooli üritustel. Tänukiri väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Kristen Veibri lõpetab Kreutzwaldi gümnaasiumi kuldmedaliga. Kristen on viisakas ja kohusetundlik noormees.

Mari-Liis Muruma lõpetab Parksepa kooli hõbemedaliga, Mari-Liis julgeb suurelt unistada ja pingutab selleks, et need unistused täituksid. Mida ette võtab, seda teeb ta hästi, kinnituseks on väga head tulemused turismikorralduse erialal. On alati naerusuine, heatahtlik ja sõbralik kaaslane. Plaanib tulevikus tegelda maastikuarhitektuu riga. Tänukiri väga hea õppe - edukuse ja käitumise eest.

Kai Helde lõpetab Parksepa kooli hõbemedaliga. Tema malbe oleku taga on peidus hea organisaator, kes oskab kiirelt probleemidele lahendusi leida. Tal on potentsiaali paljudes valdkondades edukas olla. Kai teeb kõike põhjalikult ja tema pühendumist kinnitavad ka väga head tulemused turismikorralduse erialal. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ja käitumise eest.

Jaana Urubkova on olnud kooli õpilasesinduse juht. Tal on üliarenenud õig lustunne. Ta on aktiivne suhtleja, väga otsekohene ning kohusetundlik. Mitmekülgsete huvidega, laulab kooli segakooris ja täidab klassivanema kohustusi. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Reelika Soe seob oma tuleviku ettevõtlusega. Tal on olemas heale juhile vajalikud iseloomuomadused: empaatilisus, kuulamisoskus ja julgus oma ideede eest seista. Julge ja hakkaja neiu, kellele meeldib organiseerida ning kes saab eri situatsioonides hästi hakkama. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Jüri Kommer on muheda olemisega noormees, kes peab alati sõna. Teda hinnatakse hea suhtlemisoskuse ja ettevõtlikkuse pärast. Suhtlemisel arvestav ja abivalmis, vastutab alati oma tegude eest. Tehnikahuvist on kujunenud tema elukutse ning tulevikus seob ta end kindlasti masinate maailmaga. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Joosep Piir on tagasihoidlik noormees, kes mõttevahetustes ei karda aga oma arvamust avaldada. Töösse suhtub kohusetundlikult, on järjekindel. Tal on omad tõekspidamised, mis aitavad sihte seada. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Ego Lukk on sportlik noormees, kes on saavutanud väga häid tulemusi suusatamises. Tema lõbusa oleku taga on peidus tõsine ellusuhtumine ja kohusetundlikkus. Püstitatud eesmärkide poole liikudes on ta väga visa ja puudu ei tule ettevõtlikkusest. Tänukiri hea ja väga hea õppeedukuse ning käitumise eest.

Aliin Toomemägi on kohusetundlik õppur ning usaldusväärne ja abivalmis kaaslane. Paistab silma loogilise mõtlemise ja järeldusoskuste poolest. Ta on aktiivne ja osavõtlik ning kaaslaste suhtes heatahtlik. Ta oskab oma seisukohti kaitsta. Tänukiri hea ja väga hea õppimise ja käitumise eest.

Kristi Ossipovil on alati oma arvamus ja ta julgeb seda avaldada. Kohusetundlik realist, kes oskab probleeme lahendada, sest maldab kuulata. Ta on uute ideede genereerija. Tänukiri hea ja väga hea õppimise ja käitumise eest.

Agris Ruuder on laia silmaringiga noormees. Ta püstitab eesmärgid ja liigub sihikindlalt nende täitmise poole. On järjepideva iseseisva töö tulemusena omandanud põhjalikud teadmised majandusõpetuses ja tegeleb selle valdkonnaga kindlasti ka tulevikus. Saavutas maakondlikul majandusolümpiaadil 1. koha ja jagas üleriigilisel olümpiaadil 7.-9. kohta. Tänukiri eduka esinemise eest õpilasvõistlustel.

Hektor Clear Vene on noormees, kellele meeldib mitmekesisus. Ta seisab oma huvide eest ja liigub sihi kindlalt püstitatud eesmärkide poole. Hea improviseerija ja organisaator, kelles on palju loomingulist potentsiaali. Saavutas maakondlikul majandusolümpiaadil 2. koha. Tänukiri eduka esinemise eest õpilasvõistlustel.

Kristjan Ojaveer on põhimõtetega, heasüdamlik ja uusi kogemusi otsiv noormees, kelle kireks on kõik, mis seotud keemiliste reaktsioonidega. Tervislike eluviisidega: teda võib näha nii tuules kui ka vihmas jalgrattal kihutamas. Saavutas maakondlikul keemiaolümpiaadil 3. koha. Tänukiri eduka esinemise eest õpilasvõistlustel.

Laura Laane teab, et elu on bioloogia ja bioloogia on elu. Tõsine tüdruk ja hinnatud kui kindla teo ja sõnaga kaaslane. Saavutas maakondlikul bioloogiaolümpiaadil 2. koha. Tänukiri eduka esinemise eest õpilasvõistlustel.

Marie Tulik vaimustub paljudest asjadest ja sütitab oma tegemistega kaaslasi. On parim abiline, kes huvijuhil olla saab. Kohusetundlik, sümpaatne, usaldusväärne ja hoolitsev. Tänukiri eduka tegutsemise eest muusikakoolis ja osalemise eest kooli huvitegevuses.

 Markus Truup on pälvinud kooli koomiku tiitli. Tema julgus kõigest osa võtta on hämmastav. Ta on aktiivne ja tegus noormees. Tänukiri eduka osalemise eest huvitegevuses.

 Kätlin Kindsiveer on asjalik ja arukas neiu. Heade ideede ja suure organiseerimisvõimega. Õpilasesinduse presidendina alati vastutulelik ja särasilmne tütarlaps. Tänukiri eduka osalemise eest huvitegevuses.

 Anna-Lisete Kukk on „TV 10 olümpiastarti" võitja kuulitõukes. B-klassi Eesti meistrivõistlustel sai 2. koha. Ei karda kaotada ja kaotustest õppida. Vahel ongi vaja teha samm tagasi, et siis kaks sammu edasi astuda. Tänukiri silmapaistvalt heade tulemuste eest spordis.

 Õilme Võro on Eesti Bklassi meister kaugushüppes tulemusega 5.37. Võru maakonna edetabelit juhib Õilme 60 m ja 100 m jooksus, 60 m tõkkejooksus ja kaugushüppes. Naerusuine ja positiivne, annab endast alati maksimumi. Tänukiri silmapaistvalt heade tulemuste eest spordis.

 Joosep Piho on treeneri arvates Parksepa kooli ajaloos kõigi aegade andekaim kergejõustiklane. Eelmine aasta oli tema sportlasekarjääris väga edukas: saavutas kuulitõukes Eesti noorte meistritiitli ja odaviskes Euroopa noorte olümpial 4. koha ning võistles noorte olümpial Singapuris. Tänukiri silmapaistvalt heade tulemuste eest spordis.

 Kristi Jõgeva, Laura- Maria Lehiste ja Tarvo Jõgeva - tänukiri silmapaistvalt heade tulemuste eest judos.

 Tänukirja said ka õpilasi juhendanud õpetajad: Helle Liloson, Meelis Reinberg, Mariina Kõrs, Merike Lipp, Tiina Asi, Andre Laine, Kalju Haabmets, Maia Popman, Anžela Kuldmets, Lea Kabur, Ando Tuul, Anneli Plado, Helje Jaarma, Mart Märdin, Heidi Kukk, Ilmar Kesselmann, Keiu Mäeots ja Tõnis Anton.
___________________________________________________________

Millised plaanid on edasiseks ja mida võtad kaasa oma koolist?

Parksepa KK kuldmedaliga lõpetanud Liis Mironova:

Plaanin minna edasi õppima Tallinna tehnikaülikooli või Eesti infotehnoloogia kolledžisse. Rohkem ei taha praegu öelda. Vaatame enne, kas see õnnestub. Valik on selline, sest mulle meeldib täpsus ja ka kõik, mis täpsusega seotud, sealhulgas täppisteadus matemaatika.

Parksepa kooliga olen väga rahul. Õppisin seal 1. klassist peale ja põhikooli lõpus otsustasin teadlikult, et ei lähe katsetele ei Võrru ega ka Tartusse, vaid jään oma kooli edasi õppima. Ma pole seda otsust kordagi kahetsenud. Mulle on meeldinud selle kooli õhkkond, siinsed sõbrad ja õpetajad.

 Paremat ei oska tahtagi. Õppida saab igal pool ja olen tõesti õnnelik, et õppisin Parksepa koolis.