Valkla hooldekodu Foto: Vallo Kruuser

Valkla küla turvalisuse küsimus kerkis mullu sügisel, kui kohtumäärusega erihooldele määratud noormees põgenes Valkla Kodust, käis taludes, peksis ja varastas. Külarahvas kutsus appi ETV „Pealtnägija“, avalikuks sai tõsi­asi, et Valkla Kodu klientuuri oli muudetud, uued asukad häirisid kohalikku elu. Pärast seda on Valkla Kodu turvameetmeid pidevalt täiendatud, suurendatud on klientide eest makstavat pearaha. Viimane põgenemine Valkla Kodust toimus käesoleva aasta juuni alguses. Siis olid jooksus kaks klienti, kes saadi kätte kogukonna abil.

Juuni lõpus korraldasid Valkla kogukonna eestvedajad mõttetalgud „Erihoolekande ruumiline planeerimine Eestis“. Osalema olid kutsutud arhitektuuriõppejõud ning sotsiaalministeeriumi ja ASi Eesti Hoolekandeteenused esindajad.

Mõttetalgute idee algatas Juhan Maiste, kes elab erihoolekande teenust pakkuvast Valkla Kodust pool kilomeetrit eemal.

„Tänini ei ole tehtud Valkla küla ja hooldekoduga seotud teemaplaneeringut. Valkla on kohana emotsionaalselt kõnekas – ühel pool Valkla Kodu klientide suletud elupaik ja nende kinnipidamiseks ehitatud okastraadiga aed, teisel pool mõisakompleks, kohalike inimeste kodud, meri, suvilad,“ lausus ta mõttetalgutel.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse: „Üle-eestiliselt on soov aastate pärast jõuda olukorda, kus erihooldusteenusel olevad isikud oleksid rohkem integreeritud ühiskonda. Ideaalne oleks, kui nad elaksid omaette korterites, neil oleksid abistajad. Samas mingi hulk erihoolekande kliente peab jääma kinnisesse asutusse. Milline võiks olla hea mudel, kuidas suhelda kogukonnaga ja kuidas oleks kogukond valmis, et näiteks nende kõrvalkorteris elavad psüühiliste erivajadustega inimesed – see on arutelude küsimus."

Sotsiaalminister Helmen Kütt tänas kogukonna esindajaid, et mõttetalgud korraldati: „Te pole enam osa probleemist, vaid osa lahendusest, sest olete valmis ise panustama. Ühes väikeses kohas on mure ja tahan osaleda lahenduste leidmises.“

Minister sõnas, et töögruppi tuleks kaasata erialainimesi – arhitekte, psühhiaatreid, Tartu ja Tallinna ülikoolide sotsiaalvaldkonna õppejõude, kindlasti ka kogukonna esindus.

Kohtumise tulemusena lepiti kokku, et ministeerium moodustab mitme valdkonna asjatundjatest töörühma, kuhu hakkab kuuluma ka Valkla kogukonna liikmeid.

Loe pikemalt Sõnumitoojast.