Foto: Andres Putting

Maikuus toimus kultuuriselts Viruskundra eestvõtmisel ja rohkete vabatahtlike abiliste toel valla esimene laulu- ja tantsupidu "Kui Vanemuine murumaal läks kandlelugu lööma". 177 osalejat nii meilt kui kaugemalt pakkusid vaatajatele võimaluse olla osaliseks ühel tõeliselt vahval rahvapeol, kus üheskoos tundsid laulust ja tantsust rõõmu nii vanaemad-vanaisad, emadisad kui ka lapsed ja lapselapsed. Peo eestvõtja Katrin Peil kutsub kõiki valla II laulu- ja tantsupeole "Iga oja jõuab ükskord jõkke" laupäeval, 25. mail 2013. Kõik Valgemetsa!

Suvel oli Leevijõe küla elanike tavapärane rahulik elurütm häiritud. Nende koduväravate tagant vuras ööpäevas läbi sadu sõidukeid, sest Põlva maanteel oli liiklus suletud. Selle põhjuseks olid Leevi paisjärvede rekonstrueerimistööd, mille on ette võtnud MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine, projektijuhiks Enn Kulp. Projekti esimene etapp ehk kalapääsud Veskijärves ja Külajärves valmisid novembris. Tööde tulemus on kõigile vaadeldav Põlva-Tartu maanteelt. Kõige parema hinnangu projekti õnnestumise kohta andis Eesti üks tunnustatumaid kalaspetsialiste Rein Järvekülg. Tema sõnade kohaselt on siiani Eestis ehitatud halbu või väga halbu kalapääse, aga siinne lahendus projektist kuni ehitajapoolse teostamiseni on väga hea. Paremat tunnustust on raske soovida. Selle ainukordse projekti II järk kestab 2014. aastani.

Mis eelmisest aastast veel meelde jäi?

Vastse-Kuuste vald sai ainukordse annetuse. Omanik pärandas vallale Kaldemäe kinnistu sooviga, et tallu tuleks uus peremees ja elu jätkuks.

Lootvina rahvas korrastas kevadel üheskoos külakeskuse ümbrust, majaperenaise Heli Hennu eestvedamisel on külakeskus juurde saanud saaliruumid, köögi ja töötoad.

Kes 4. augustil Lootvina külla juhtus, ei leidnud vist ühtegi külaelanikku oma kodust. Kõik nad olid lavastaja Külli Volmeri ja projektijuht Marju Marga eestvõtmisel osalemas suures näitemängus "Lootvina Nipernaadi". Oktoobris oldi võõrustajateks Marimaa udmurtide folklooriansamblile Zardon. Lootvina külaseltsi aktiivset tegevust tunnustati ka konkursil - MTÜ Kodukant Lootvina sai 2012. aasta parimaks kodanikuühenduseks Põlvamaal.

Naisteklubi Kolmapäev korraldusel toimus juba 16. korda valla laat ja talupäev, mille kultuuriprogramm ja osalejaskond kannatab võrdlust Eesti suuremate laatadega. Naisteklubi koolitused ja kohtumised Mall Kõpu eestvõtmisel on toonud Vastse-Kuustesse palju huvitavaid esinejaid ning nende koolitusreisid ulatuvad väljapoole Eestit.

Kiidjärve raamatukogu pidas veebruaris oma 55. sünnipäeva. Selle tähistamiseks korraldas Krista Pikk mitmeid huvitavaid üritusi ja väljasõidu Tallinnasse. Kiidjärve Küla Seltsi näiteringi etendus "Latern" sai Kagu- Eesti teatrifestivalil Valga kultuurikeskuses I koha, parima naisnäitleja preemia sai Maarja Liba, parima meesnäitleja preemia Lembit Rätsep.

Leevijõe Küla Selts paistab silma vahvate sportlike ürituste korraldamisega. Väga õnnestunuks pidasid kõik osalejad valla külade päeva "Küll sinust meri mehe teeb", mis toimus 16. juunil.

Karilatsi Küla Seltsi rahvas on ette võtnud suure töö, ehitada valmis päris oma seltsimaja ja külaplats. Valla 10aastane spordiklubi Känguru jätkab oma edukat tegevust, kaasates edukalt nii noori kui ka mitte enam väga noori spordihuvilisi. Staadioni rekonstrueerimine lükkus sellelt aastalt järgnevale.

Maarja küla ootab vallaelanikke endale külla ja lööb meelsasti kaasa teiste seltside tegemistes. Järgmise aasta valla külade päev toimub juulikuus nende juures. Tegusalt toimetavad ka meie pensionärid, noortekas ja kultuurimaja ringid. 19. oktoobril sai lavaküpseks Vastse-Kuuste näiteringi uuslavastus "Naised kosjas", mis tõi kultuurimaja saali teatrihuvilisi täis. Suvel tegid tublit tööd meie noored õpilasmalevas. Noorte rühm Alina käe all korrastas koolimaja ümbrust, vanem rühm ehitas lasteaia mänguväljakuid ja tegi muid vajalikke töid.

Hiina vanasõna ütleb: "Kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest". Seda kinnitab ka meie valla seltside ja muude vabaühenduste tegutsemine. Seltsid on toonud valda erinevaid projektitoetusi 23 712,80 euro väärtuses (371 000 eesti krooni). Valla eelarvest saadud toetus omaosaluseks on olnud 3556,92 eurot (55 654 eesti krooni). Lisaks on vald maksnud MTÜdele tegevustoetust kokku 2886 eurot ning toetanud ka MTÜd Leevijõe Seisundi Parandamine. Kultuuriselts Viruskundra ostis projektitoetusega väga korraliku võimendustehnika ja elektriklaveri, mida nad lahkelt laenavad ka kõigile teistele seltsidele.

Selleks, et valla kõiki tegemisi-toimetamisi rahvani tuua, ilmub juba 15 aastat valla leht "Meie vald". 21. sajandi kiire elu jaoks on aga lehe ilmumise tsükkel liiga pikaks osutunud. Mõned üritused jõuavad enne ära toimuda, kui leht meie postkastidesse tuuakse. Seepärast hakkas Vastse-Kuuste vald moodsaks ning lõi oma konto Facebookis. Võtke vald "näoraamatus" oma sõbraks. Siis olete kõikide tegemistega täpselt kursis ja saate ka oma arvamust avaldada.

Häid ideid ja tegutsemisjulgust teile kõigile ka edaspidiseks!

Rahulikke pühi, tujuküllast aastavahetust ja head uut aastat!

Vallavolikogu ja -valitsuse nimel Inge Kalle ja Lennart Liba