Eestielu

Asutamislepingule kirjutasid tookord alla mitmed üksikisikud ja 16 küla, sealhulgas Kajamaa, Kirdalu, Kurtna, Lokuti, Metsanurme, Rahula, Saustinõmme, Sookaera-Metsanurga ja Tagadi esindajad. Tookord planeeriti Nabala piirkonda suuri kaevandusi, kus kavatseti sügavalt maapõuest, põhjavee tasemest madalamalt, lubjakivi kaevandada. Äriettevõtete surve oli suur, neil oli ka toetus vabariigi võimudelt: pidevalt rõhutati, et ettevõtlust ei tohiks takistada. Ühing loodigi Eestimaa looduse kaitseks - et säiliksid haruldased taime- ja loomaliigid, et ümbruskonna kaevud ei jääks kuivaks, et ei häviks maa-alused jõed, et säiliks põhjavesi, et jääks alles Tuhala nõiakaev.

Möödunud aastate jooksul on Nabala Keskkonnakaitse Ühingu liikmed pidevalt võidelnud. Piirkonda ähvardavatest ohtudest on kirjutatud artikleid üleriigilistes ja kohalikes lehtedes, antud selgitusi raadios ja televisioonis, kõneldud avalikel koosolekutel, avaldatud kaevanduspiirkonda tutvustavaid materjale, korraldatud Nabala kaitseks mitmeid üritusi. Keskkonnaministeeriumile on saadetud järelpärimisi ja kirju. 2008. aastal tegi sõltumatu Soome firma Roadscaners OY ühingu initsiatiivil piirkonnas georadari uuringu. 2009. aastal koguti 2200 inimese allkirjad, et arvata Nabala piirkonna maavarad passiivvarude hulka, 62 400 allkirja saadi Tuhala nõiakaevu toetuseks. Ja tehti ettepanek moodustada Nabalas ulatuslik maastikukaitseala. Ühingut toetasid kogu aeg Saku, Kiili, Kose ja Kohila vallajuhid. Ja muidugi ka paljud loodusesõbrad ja kultuuriinimesed.

Viis aastat on möödunud, kuid kaevanduste rajamine endiselt aktuaalne. Ettevõtete surve on ikka tugev, võimuesindajad, tõsi küll, tunnistavad põhjalike uuringute vajalikkust. Vähemalt momendil - enne valimisi. Kuid hirm jääb. Eelkõige on oht, et tellitav uuring ei pruugi olla erapooletu.

14. detsembril peeti Kurtna koolimajas Nabala Keskkonnakaitse Ühingu üldkoosolekut. Vaatamata keerulistele ilmaoludele oli enamik ühingu liikmeskülade esindajatest kohal. Vahetult enne koosolekut saadi aga veel kuue küla, ühe metsa ja ühe jahiseltsi liitumisavaldused (Saku vallast olid ühinejateks Tõdva ja Kiisa). Vaatlejana oli  kohal Juuru vallavanem Margus Jaanson - ühinguga liitumist kaaluvad ka Juuru külad, sest ilmselt mõjutavad plaanitavad kaevandused ka sealset elukeskkonda.

Koosolekul andis juhatuse liige Mihkel Pukk põhjaliku ülevaate senitehtust, tänas toetajaid ja liikmeid, kes kõige enam vaeva näinud. Seejärel valiti viieks aastaks uus kuueliikmeline juhatus: Tanel Ots, Raivo Naris, Mihkel Pukk, Jaanus Saadvee, Ants Talioja ja Salme Väljataga.

Nabala Keskkonnakaitse Ühing, mis täna koondab juba 22 küla ja alevikku, kahte seltsi ja mitmeid üksikisikuid, jätkab võitlust Eestimaa looduse säilitamise eest. Ühel pool loodusesõbrad, teisel ärihuvid - aeg näitab, kes on tugevam.