Narva-Jõesuu linn
Loodus toetas linna üritust omalt poolt ilusa sooja sügispäeva ja päike­sepaistega. Kokkutulnutele pakkusid meele­lahutust Narva ja Sillamäe linnade isetegevuskollektiivid, laste jaoks oli Jõhvi teatril Tuuleveski kaasas huvi­tav etendus. Lisaks said lapsed sõita elektriautodega või osa võtta temaa­tilistest konkurssidest. Lava juurde oli paigaldatud akvaarium, kus huvi­lised said jälgida silmude käitumist ja neid nagu kord ja kohus uurida.

Siiski on Silmufestival eelkõige mõel­dud gastronoomiliste lõbude nauti­miseks! Kõik kontserdilava läheduses paiknenud toitlustuskohad pakusid maiustamiseks roogasid sellest ka­last. Vajaliku suuna andis pidulistele festivali alguses kätte Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi, kes val­mistas publiku silme all oma isikliku retsepti järgi legendaarse "hunger­burgeri". Kulinaarset etendust jätkas Ida-Viru Kutseõppekeskuse peakokk Indrek Kõverik, kes koos oma mees­konnaga korraldas Kutseõppekesku­se telgis silmudelikadesside valmis­tamise meistriklassi. Narva-Jõesuu kalurid kostitasid kõiki soovijaid tra­ditsioonilise festivaliroaga - silmu­kapsasupiga. Sel aastal söödi heal meelel ja kiires tempos ära lausa 500 liitrit maitsvat suppi.

Tähelepanuväärselt mahukas oli ka peoplatsi juures avatud laat, kus võis osta mitmel viisil töödeldud kala, liha, kodusvalmistatud leiba, mett, koduõlut ja -kalja, samuti aiasaadusi, käsitöötooteid, olmetarbeid ja suve­niire.

Festivali üks huvitavamaid ja kirgi­kütvamaid meelelahutusi oli kon­kurss "Püüa õnne sabast!". Võistlus toimus kõige vastupidavamate va­hel, kes pidid rahutu kalakese mitte ainult kinni püüdma, vaid ka teistest kauem peos hoidma.

Silmufestivali korraldaja Narva-Jõe­suu Linnavalitsus on eriti tänulik abi eest FIE Sergei Gordejevile, FIE Mar­tin Vaaverele, Ida-Virumaa Kutseõppekeskusele ja AS Narva Jõesuu SPA sanatooriumile.