Õiguskantsler Indrek Teder (foto: Delfi, Andres Putting) Eestielu

Pöördumises seisab: “Kuna nimetatud arengukava puudutab otseselt Kiili, Kohila, Kose ja Saku valla elanikke seoses Nabala lubjakivimaardla nimetamisega selles dokumendis, siis on allakirjutanutel palve Teile kontrollida valitsuse otsuse õiguspärasust.”

Vastavalt Säästva arengu seadusele kuuluvad olulise tähtsusega arengukavad kinnitamisele Riigikogus. Seetõttu leiavad Kiili, Kohila, Kose ja Saku vallavanemad, et “Ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020” peaks vastavalt seadusele kinnitama Riigikogu.

“Palume Teil, kui Eesti Vabariigi Õiguskantsleril anda omapoolne arvamus nimetatud küsimusele ning seaduse rikkumise tuvastamisel astuda vajalikud sammud,” leitakse nelja valla ühises pöördumises, millele on alla kirjutanud valdade ühine esindaja Tarmo Vaik.