Eestielu

Kevadvoorus on avatud järgmised meetmed.

Kvaliteetse elukeskkonna loomine

Eesmärgiks on võtta kasutusele, projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus ja teenindusmaad uuteks töö- või vaba aja veetmise kohtadeks, pakkuda kohalikele elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja vaba aja veetmise võimalusi, suurendada teadlikkust ja oskuseid kohaliku arengu kavandamisel, arendada kaugtöökohtade loomise võimalusi.

Kogukonna arendamine

Eesmärgiks on erinevaid piirkondlikke strateegiaid välja töötada, tegevuspiirkonnas suurüritusi ja rahvusvahelisi üritusi korraldada.

Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine

Eesmärgiks on arendada vaba aja veetmiseks välja avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid kultuuri- ja vaatamisväärsustele.

Ajaloo-  ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine

Eesmärgiks on korrastada piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile ligipääs läbi viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.

Kevadvooru koolitus toimub 21. märtsil kell 16 Vääna Külakojas. Lisateavet saab koduleheküljelt www.4kogu.ee, küsimused võib saata ka aadressil info@kogu.ee.