Rongiga Riiga Foto: Tanel Meos

Jaanuari alguses saatsid Rail Balticu trasside rajamise osas Harju maavanemale ühisavalduse seitse Nõmme seltsi, samuti esitas oma seisukoha Nõmme halduskogu, mis ei poolda trassialternatiivi 12A ja millega palutakse arvestada trassialternatiivide valikul. See ühtib ka linnaosavalitsuse seisukohaga.

Nõmme linnaosa vanema Tiit Teriku sõnul toetavad nii halduskogu kui linnaosavalitsus kiirrongiühenduse rajamise ideed, mis on nii riigi kui Tallinna linna tuleviku seisukohalt oluline, kuid nõmmelaste elukeskkond ei tohiks seeläbi kannatada. «Ma ei toeta linnaosavanemana seda, kui sõna otseses mõttes soovitakse sõita veduriga läbi nõmmelaste kodude, samuti pole vastuvõetav täiendavate kaubavedude suunamine läbi elurajoonide, mida praegugi on elanike jaoks häirivalt palju. Männiku, Liiva ja ka Luite asumis elab ligi 4000 elanikku, kelle elukeskkonda see mõjutaks,» ütles Terik.

Terik märkis, et praegusel kujul näeks trassialternatiiv 12A ette 12 elamu lammutamist Liiva asumis ning selline lahendus ei ole Nõmme linnaosale ega ka Tallinna linnale kindlasti vastuvõetav. «Kuna Rae, Jõelähtme, Kiili, Saku, Kose ja Kohila vald toetavad olemasolevatest trassidest 12A-d, mis nende hinnangul maakonna elukorraldust arvestades sobiks Harjumaale kõige paremini, tuleks sellega edasi tegeleda, kuid kaaluda Tallinna sisenemiseks teisi võimalusi. Ühe alternatiivi pakkusid nimetatud omavalitsused ka ise välja, mille kohaselt võiks Rail Balticu raudteetrass kulgeda Tallinna ringtee transpordikoridoris Peterburi maanteest kuni Sakuni ning alates Sakust liituda väljapakutud trassivariandiga 12A. Kavandatavasse Ülemiste raudteesõlme jõuaks Rail Balticu trass sel juhul teiselt poolt Ülemiste järve,» selgitas linnaosavanem.

«Olukorras, kus on olemas alternatiive, ei ole meie arvates aktsepteeritav elamute või muude hoonete lammutamine, mis trassivariandi 12A puhul raudteekoridorile ette jääks. Lisaks otseselt lammutamisele minevatele hoonetele mõjutaks trassivariant 12A negatiivselt ka sadade teiste perekondade elukeskkonda, kelle kodud tulevikus Rail Balticu lähiümbrusesse jääksid,» kirjutas Nõmme halduskogu esimees Urmas Mardi oma pöördumises Harju maavanemale.

Liiva Külaseltsi juhatuse liikme Indrek Lubergi sõnul on ühisavalduse teinud seltsid kategooriliselt vastu inimeste kodude ja muude hoonete võimalikule lammutamisele seoses Rail Balticu ehitusega Liiva ja Männiku asumis ning ohtlikke kaubavedusid hõlmava transiitkoridori rajamisele Tallinna elamupiirkonda.

Ühisavalduse saatsid Harju maavanemale Liiva Külaselts, Möldre Tee Selts, ühendus Loov Nõmme, Nõmme Tee Selts, Nõmme Heakorra Selts, Rahva Raadio Selts ja Nõmme Lastekaitse Liit.

Rae, Jõelähtme, Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla uue Rail Balticu trassivariandi ettepanekuga saab tutvuda Rae valla koduleheküljel.