Matti Martinson. (foto, Alar Rästa)
Üldplaneeringuga seoses olid arutusel teemad, mis puudutasid Nõmme täisehitusprotsendi suurendamist, uusi elamutüüpe ehk miljööväärtuse säilitamist ning transpordiga seotud küsimusi. Halduskogu tegi ka ettepaneku tellida Nõmme linnaosa valitsusel üldplaneeringule ekspertiis Eesti Planeerijate Ühingult. Tegemist on kõigi nõmmelaste jaoks väga tähtsa dokumendiga, mis peab arvestama meie kõigi huvide ja vajadustega.

Esimese poolaasta üheks läbivaks teemaks oli ka Nõmme parkmetsade korrashoid ja hooldus. Halduskogule jagasid selgitusi linnaosavanem Erki Korp ja Tallinna keskkonnaameti haljastuse osakonna juhataja, linnaaednik Rita Krabi.

Nõmme linnaosas on munitsipaalomandis olevaid metsaalasid 57,4 ha. Lisaks asuvad metsad jätkuvalt reformimata riigimaal või riigimaal. Tallinna linn on esitanud Harju maavanemale taotluse Nõmme linnaosa metsaalade munitsipaliseerimiseks. Eks need parkmetsad annavadki Nõmmele rohelise linnaosa nimetuse, kuid tähtis on need ka korras hoida.

Mitmel korral käsitles halduskogu ka uute spordirajatiste rajamist Nõmmele ja praegusi sportimisvõimalusi linnaosas. Nendes küsimustes andsid ülevaate spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves ja linnaosavanem Erki Korp ning Nõmme spordikeskuse direktor Toomas Klasen. Plaanis on Hiiu staadioni renoveerimine ja Nõmme tennisekeskuse arendamine.

Lisaks tegi halduskogu järgmised ettepanekud.
1. Töötada välja arengu- ja tegevusplaan Raku-Männiku järvistu ja (endise) Pääsküla prügila arendamise kohta, et muuta piirkonnad ülelinnalisteks puhke- ja rekreatsioonialadeks.
2. Arendada Pääsküla rabas välja suusaradade võrgustik.
3. Jätkata Nõmme-Harku liikumisradade võrgustiku arendamist ja hooldamist.
4. Kaaluda Tallinna ja Saku rahvaspordi suusaretke taastamist.

Lisaks kooskõlastas halduskogu 16 detailplaneeringu algatamise eskiisi ja detailplaneeringut. Samuti otsustati muuta elamumajanduskomisjon elamu- ja elukeskkonnakomisjoniks, mille uueks juhiks valiti Tiit Põder. Halduskogu alustab tööd septembris. Et Nõmme muutuks meie kõigi jaoks veelgi paremaks kodukohaks, ootan teie ettepanekuid, milliste probleemidega peaks halduskogu teisel poolaastal tegelema, e-posti aadressile mattimartinson@yahoo.com. Ilusat suve jätku!