Tammisto lasteaias. Esiplaanil lasteaia juhataja Sirpa Loukkola. Foto: erakogu

Õppereisil osalesid Kraavikrõlli lasteaia juhataja Ulvi Pukk, Männiku lasteaia juhataja asetäitja Jana Alandi, Rabarübliku lasteaia juhataja Tiiu Annus, Männimudila lasteaia juhataja Malle Sookruus, Nõmmekannikese lasteaia juhataja Tiiu Jõeväli, Lauliku lasteaia juhataja Margit Hiiet, Piiri lasteaia juhataja Eve Liigmann, Rännaku lasteaia juhataja Pille Siimpoeg, eralasteaed Midrimaailm juhataja Lemme Usberg ja Nõmme linnaosa vanem Erki Korp.

Erki Korpi sõnul on Eesti ja Soome küll erineva elatustasemega, kui nii Tallinnal kui Eestil laiemalt oleks meie põhjanaabritelt palju õppida, või vähemalt selle poole püüelda, kuidas eelkooliealiste lastega tegelevate asutuste tööd korraldada. «Esiletõstmist väärib väga hästi välja arendatud tugisüsteem, sest olulised on kõik lapsed. Kui meil valmistatakse lasteaedades lapsi kooliks ette, siis Soomes juhindutakse põhimõttest, et kool on valmis lapsi vastu võtma,» rääkis linnaosavanem.

«Kindlasti väärib tunnustust ka ökonoomne ja paindlik lasteaedade ehitamise ja rajamise süsteem. Kui tekib lasteaiakohtade vajadus, lahendatakse küsimus kohe ja selleks ei tohi kuluda üle nelja kuu. Lasteaed ehitatakse vajadusel moodulitest, mida saab näiteks kümne aasta pärast muul otstarbel kasutada või üldse kokku panna ja teise kohta viia,» selgitas Korp.

Nõmme eralasteaia Midrimaailm juhataja Lemme Usbergi hinnangul on see, millest meie lasteaednikud Eestis unistavad ja ellu püüavad rakendada, Soome igapäevaelus tavaline. «Rühmas on vähemalt iga seitsme lapse kohta üks täiskasvanu, puudub mõttetu paberibürokraatia ja õpetajad saavad oma energia panustada laste ja nende vanematega tegelemisse, vanemad ja omavalitsused usaldavad oma lasteaedade töötajaid,» rääkis ta.

Espoo ja Vantaa ning Nõmme lasteaedade tihedamat koostööd on kavas kindlasti ka tulevikus jätkata. Õppereisilt toodi kaasa metoodilisi materjale, mida võimalusel püütakse siingi rakendada. Et kogemuste vahetamine oleks pidev ning kahepoolne, edastas Nõmme delegatsioon Soome kolleegidele küllakutse vastuvisiidiks.

Reisi alguses külastasid lasteaedade juhatajad Helsingis Eesti Majas Nõmme kunstniku Kadri Kaerma näitust, tutvuti samas majas asuva Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Soome esindusega ning Tuglase Seltsi raamatukoguga.

Vaadake veel fotosid siit.