isa ja poeg Scanpix
Koolituse läbiviija Raivo Ilmsalu kinnitusel ei ole isade grupi idee uus ning seda on varem ka Eestis mõned korrad tehtud. Viimati korraldas ta kevadel koolitused kolmele isade grupile, kus osales kokku 42 meest. «Isana soovisin just huvitatud meeste seltskonnas asjadest rääkida. Üks põhjus isade grupi kokkukutsumiseks oli ka selles, et segagruppides osalenud emad kurtsid, et isad ei tule kodus nende teistmoodi mõtteviisiga kaasa,» rääkis Ilmsalu.

«Isade perekoolis õpime märkama ennast ja oma last ning meievahelist suhet. Õpime last toetama ja teda kuulama, kui lapsel on probleem, ning ta kogeb sellega seoses tugevaid tundeid. Õpime oskusi, kuidas ja millal rääkida oma väärtustest, arvamusest ja tunnetest, millal ja kuidas öelda «ei» ning kuidas last mõjuvalt tunnustada. Õpime lapsele vabadust andma, et laps õpiks vastutama. Õpime iseenda eest seisma, kui meil on probleem. Õpime enda vajaduste eest seisma viisil, et meie ja lapse vahelises suhtes säiliks usaldus ning meie vajadused saaksid samas ka rahuldatud. Teadvustame eeskuju mõju ja võimalusi, kuidas aidata kaasa vajadus- ja väärtuskonfliktide lahendamisele,» tutvustas Raivo Ilmsalu koolituse sisu.

Koolitus toimub kaheksal järjestikusel nädalal ja ühel kokku lepitud nädalapäeval. See annab isale pikema perioodi jooksul võimaluse võtta kord nädalas aeg maha enda, oma lapse ja nende omavahelise suhte heaks. Raivo Ilmsalu sõnul räägitakse isade perekoolis asjadest teoreetiliselt, harjutatakse praktikas õpitud oskusi ja teemat arutatakse suuremates ja väiksemates ringides.

Koolitaja hinnangul on mitu põhjust, miks üks isa võiks selle koolituse läbida, ja need sõltuvad iga isa kogemusest. «Koolituse eesmärk on suurendada suhetes probleemideta aega. Eesmärgi täitmiseks on vajalik hinnata ja vajadusel täiendada või muuta eelkõige oma mõtteviisi ning õppida praktilisi iseenda ja lapse abistamise oskusi. Isade perekoolis omandatavad suhtlemisoskused on universaalsed ja enamasti kasutatavad ka tööolukorras. Oluline on lisada, et Gordoni perekool ei ole «järjekordne leebe» kasvatusviis. Lähtume mõttest: «Sina oled oluline. Mina olen oluline. Meie suhe on oluline»,» lisas Raivo Ilmsalu.

Lisainfo ja koolitusele registreerimine koduleheküljel www.perekond.eu