Jäätmeseaduse kohaselt peab olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Foto: Jukko Nooni
Jäätmeseaduse kohaselt peab olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Pärast korraldatud jäätmeveo kehtestamist 1. juunil 2006. aastal taotles osa kinnistuomanikke endale loa anda jäätmeid ära harvem, kui on seaduses ette nähtud.

Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul oli kõikidele kirja saanud kinnistuomanikele varem erandkorras lubatud konteineri tühjendamine üle kuu või kord kvartalis. «Lepingute ühtlustamist ning kehtivate seaduste ja õigusaktidega vastavusse viimist nõudis Tallinna keskkonnaamet,» selgitas linnaosavanem.

«Keskkonnaameti hinnangul pole erisuste lubamine enam põhjendatud. Korraldatud jäätmeveo üks eesmärk on puhta elukeskkonna tagamine ja jäätmete nõuetekohane käitlemine. Alguses lubati erisusi seetõttu, et osa kinnistuomanike sõnul ei täitu suur konteiner iga 28 päeva tagant või elatakse osa aega mujal,» lisas Korp.

Praegu pakub Nõmme linnaosas korraldatud jäätmeveo eest vastutav AS Ragn-Sells sõltuvalt jäätmete kogusest klientidele erinevaid võimalusi - alates 20-liitrisest prügikotist ja lõpetades 4500-liitrise konteineriga. Samuti on võimalus sõlmida prügiveo leping naabritega kahe peale.

Korraldatud jäätmeveost saab loobuda, kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus. «Inimene peab tegema linnaosavalitsusele avalduse, mis perioodil ta näiteks suvilas viibib. Linnaosavalitsus edastab selle info Ragn-Sellsile. Käime ka koos keskkonnaameti inimestega kontrollimas, kas sel ajal elatakse seal või mitte,» selgitas linnaosavalitsuse heakorraspetsialist Kaarel Keerd.

Korpi hinnangul ei saa kindlasti heaks kiita nende inimeste teguviisi, kes kinnitavad, et nad suurema osa jäätmetest põletavad ning seetõttu pole neil midagi konteinerisse panna. «Näiteks kilekottide põletamine reostab keskkonda, korstnast tulev suits häirib naabreid, samuti rikub see kütteseadmeid,» nentis linnaosavanem.

Erinevatest pakenditest vabanemiseks on loodud ka eramajade omanikele mugavaid ja tasuta võimalusi. Kindlasti on nõmmelased märganud, et paljude väravate kõrvale on mõnikord tõstetud eri värvi kotid (kollane ja roheline). Tegemist on Ragn-Sellsi pakutava pakendikoti teenusega, mis on elanikele tasuta.

Pakendikotiteenus sisaldab kahte värvi kilekotti - rohelisse pakendikotti tuleb koguda klaasist pudelid ja purgid ning kollasesse pakendikotti puhtad mahlapakid, jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid ja topsid jms pakend. Iga 28 päeva tagant viib Ragn-Sells tänava äärde tõstetud pakendikotid ära ja jätab uued kotid asemele.

Jäätmeinfotund

Infotund korraldatud jäätmeveo teemal algab 5. märtsil kell 18.30 Pääsküla gümnaasiumi aulas (Vikerkaare 10/Põllu 109). Kohal on Tallinna keskkonnaameti jäätmehooldeosakonna juhataja ja peaspetsialist ning ASi Ragn-Sells esindaja.