Foto: Obinitsa Muuseum

Kolmetunnise õpitoa vältel said osalejad proovida kahte animatsioonitehnikat. Esmalt prooviti piksillatsiooni käigus kaadrikaupa iseenda nukuna  liikumist ning teisena tegeleti esemete animeerimisega.
Õpitoa tulemusel valmis kaks paarikümnesekundilist nukufilmi.
Õpitoas osalenud tõdesid, et nukufilmi tegemine nõuab suurt kannatlikkust, ent samas on tegemist väga loova ja haarava tegevusega.

OÜ Animailmal valmis 2011. aastal  lamenukktehnikas meeleolukas seto käsitööd väärtustav  nukufilm "Ütsi , ütsi, õeke", mis põhineb Juhan Kunderi tuntud rahvajutul "Vaeslaps ja talutütar". Lugu räägib sellest, mis võib juhtuda vanas saunas pärast südaööd, kui mängu tulevad vanapaganad, kavalus ja ahnus. 
Obinitsa Muuseumis on kevadeni võimalik vaadata näitust,  millel on väljas kõik selle nukufilmi tegelased ning taustad.