ÕF Sõnaväänitsa esindajad Silja Ratt ja Marii Rikken peaministri vastuvõtul Ambla Vallaleht

Kuigi finaalis auhinnalist kohta ei saavutatud, läks Sõnaväänitsa liikmetel (Jelizaveta Ankipova, Marii Rikken, Silja Ratt, Mari-Liis Tommula, Eik Kobrand) lõppvõistlusel üldjoontes hästi.

Kõik õpilasfirmade liikmed, kes finaali pääsesid, said mai lõpus koos enda juhendajaga külastada Stenbocki maja ning kohtuda peaminister Andrus Ansipiga. Õpilasfirmast Sõnaväänits läksid peaministri vastuvõtule Marii Rikken ja Silja Ratt koos juhendaja Maie Paabiga.

Andrus Ansip tutvustas kohaletulnutele Stenbocki maja ning rääkis selle ajaloost. Ta rääkis veidi ka poliitikast ning sellest, kuidas tema selleni jõudis. Samuti vastas ta erinevatele küsimustele, mida nii õpilastel kui õpetajatel oli võimalik talle esitada. Kuna tegemist oli õpilasfirmade üritusega, oli palju juttu majandusest ja ettevõtlusest. Peaminister rõhutas mitmel korral, et Eesti tulevik on tänaste noorte kätes ning mida ettevõtlikumad, julgemad ja avatumad noored koostööle on, seda parem saab olema Eesti riigi tulevik. Andrus Ansip julgustas noori endasse rohkem uskuma ja saadud võimalusi enam ära kasutama. Samuti ütles ta, et väga tähtis on õppimine ning nendele, kes tahavad õppida ja on valmis pingutama, avanevad tulevikus kindlasti väga paljud uksed. Peaminister rõhutas, et on tähtis tegeleda sellega, mis endale huvi pakub, sest muidu ei saa tööst rõõmu ega rahuldust tunda.

Kuigi õpilasfirmade tegevus on selleks aastaks lõppenud, jäävad kõigile selle programmi läbinud õpilastele alles kasulikud kogemused ettevõtlusega tegelemisel ning kindlasti sai paljudele selgeks, kas neist võiks tulevikus saada pigem palgatöölised või hoopis oma äriga tegelejad.

Õpilasfirma tegemisega kaasnes tohutu pinge ja vastutus, mis õpetas mulle inimesena seda, et ühtegi kohustust ei tohiks võtta kergekäeliselt. Samas ei tohiks ühtegi kohustust karta nii palju, et jätta see võtmata, sest meie firmast tuli lõpuks välja midagi väga meeldivat ja positiivset. Marii Rikken

Õpilasfirma programm andis mulle juurde julgust inimestega suhelda ja aimu sellest, kuidas asjad tegelikult toimivad. Õpetas olema kohusetundlikum, töökam, tolerantsem, asjalikum, ettevõtlikum. Mari-Liis Tommula

ÕF Sõnaväänits on kogemus, mis tõi mind teadmatusest teadjate poolele üle, see on kogemus, mis kasvatas mind hoopis teisest, veidi tavapäratust küljest, ja mis kõige tähtsam, avardas protsessi käigus teadmisi ettevõtluse suhtes. Jelizaveta Ankipova

Õppisin seda, et lihtne kiitus võib olla tugevaks motivatsiooniks ja töötades peab alati leidma eesmärgi, sest mitte millegi poole ei saa püüelda. Eik Kobrand

ÕF Sõnaväänits tahab veelkord tänada kõiki enda sponsoreid: AS Papyrus, AS Aravete Saeveski, OÜ Vaaros, KENK, POS Print. Aitäh, ilma teieta poleks me nii kaugele jõudnud. Silja Ratt