Foto ülal paremal nurgas on näha Keskuse park ja allservas, pildilt väljas kulgeb Pärnasalu tänav. Kinnistu pargipoolsesse ossa on planeeritud avalikkusele suunatud äri-büroohoone. Kaupluse peafassaad on suunatud Pärnasalu põik tänavale. Saue Sõna

Saue linnaarhitekti Urmas Elmiku hinnangul kulub aga planeeringu algatamisest ehitusloa väljastamiseni umbes kümme kuud. „Seda muidugi juhul, kui detailplaneeringut ei vaidlustata," lisab ta.

Tegu pole suvalise kast-kauplusega

Saue keskuse üldplaneering näeb ette, et praegu hoonestamata maa-alale rajatakse avalikuks kasutamiseks mõeldud objektid. „Eks selle piirkonna ümber on kembeldud kaua," räägib linnaarhitekt Elmik. „Buumi kõrgajal üritati sinna rajada kõrgeid korterelamuid ja ma täitsa mõistan neid sauelasi, kes sellele vastu olid. Praegune detailplaneering tundub olevat aga mõistliku lahendusega ja arvestab ka naabrusega. OG Elektra soovib ehitada sinna kauplusehoone, mis eskiisi põhjal näeb välja igati sümpaatne. Tegemist pole mitte suvalise kast-kauplusega, vaid hoonega, mis sobib linnasüdamesse."

„Asukoht on hea ning esinduslik, ja seepärast on ka plaanitavale kauplusehoonele kõrged nõudmised," lausus arhitekt Kaie Enno. „Jõudsime eri osapooltega maha istudes kiiresti kokkuleppele, et hoone ehitamisel ei kasutata kõige odavamaid materjale ja kõige pretensioonitumat projekti. Hoone ehituslikul teemal on praegu veel vara rääkida. Tegemist on siiski veel vaid eskiisiga, kuid minu nägemuses peab see hoone tulema madal, liigendatud ja avatud Saue keskuse poole."

Grossi toidukaupade jaeketil on 46 kauplust

OG Elektra on Lääne-Virumaa firma, millele kuulub ka Grossi toidukaupade jaekett 46 kauplusega. Ettevõtte ainuomanik on Oleg Gross. Ketti kuuluvaist toidukauplustest tegutseb idapoolseim Ida-Virumaal Jõhvis, lõunas on firma laienenud Jõgevani. Grossi toidukaupade kauplusi on ka Järva-, Pärnu- Viljandi-, Harju- ja Raplamaal, rääkimata kodumaakonnast Lääne-Virust. Tugevasti ollakse esindatud Tallinnas - 11 kauplust.

OG Elektra ei tähenda siiski vaid jaekaubandust, vaid ka omatootmist ja isegi tooraine kasvatamist. Firma keskus asub Rakvere lähistel Lepnal, kus on ka tootmishooned. Annikveres tegutsevas tütarettevõttes kasvatatakse aga sigu. Firma asutas Oleg Gross 1991. aasta sügisel ja esialgu koosnes see vaid Rakvere äärelinnas asuvast väikesest toidupoest.

Sauele laienemine on osa läänesuunast

OG Elektra on uusi kauplusi eriti usinalt avanud just viimasel kümnekonnal aastal, näiteks tänavu Kehras, Vändras, Tallinnas Õismäel ja Iisakul.

Sauele laienemine oleks üks osa n-ö läänesuunast. Juba praegu käib Grossi toidukaupade uue kaupluse ehitus Paldiskis, alles äsja saadi kätte ka ehitusluba Keila poe rajamiseks.

„Konkurents jaekaubanduses on kõikjal tihe, selles mõttes pole Saue midagi erilist," lausus OG Elektra omanik Oleg Gross. „Oleme küll suhteliselt väike kett, kuid püüame suurtest konkurentidest erineda eestimaise toidu ja omatoodanguga."

Oleg Gross on veendunud, et Grossi toidukaupade avamise järel tekib Sauel väike torm veeklaasis. „Meie tulek värskendaks kindlasti sortimenti, sest omatoodangut me mujal ei müü kui ainult enda keti kauplustes. Kindlasti avaldame survet ka hindadele. Ostja võidab, sest ostukorv läheb odavamaks. Tänu seakasvatusele ja firmale kuuluvale tapamajale suudame just selles sektoris suurtele jaekettidele eriti tülikad konkurendid olla."

Kauplus peab sobituma kesklinna miljöösse

Oleg Gross annab endale aru, et tulevase kaupluse asukoht on teatud mõttes eksklusiivne ning sauelaste nõudmised sellele piirkonnale ja sinna rajatavale kõrged. „Kauplus peab sobituma kesklinna miljöösse ja mul oleks lausa piinlik sinna mingi suvaline karp püsti ajada," rääkis ta. „Linnavalitsusega on senine koostöö olnud igati konstruktiivne ja me oleme teineteist kenasti mõistnud. Olen arvestanud, et ehitus läheb meie keskmiste uute poodide omast kallimaks, aga ega keegi OG Elektrat väevõimuga Sauele suru. Tean tingimusi ja olen nendega nõus."

„Tahame kohaliku rahvaga teha koostööd ning kõik ettepanekud ja soovid ära kuulata," lisas arhitekt Kaie Enno. „Oleme avatud ega väldi diskussiooni."