Õp. Helje Merilo Märjamaa Gümnaasiumi Haimre klassi õpilastega

Meie külastuspäeva pärastlõunal oli Riigikogu ees streik eesti keele õppest vene koolides. Seega, lõimumisprotsess ei ole kulgenud ootuspäraselt. Õppepäevast võtsid osa Raplamaa väikekoolid: Kodila, Kivi-Vigala ja Haimre. Enne koolide kokkusaamist oli võimalik üle vaadata Linda kuju, mis oli Tallinna päevadeks saanud värske ilme. Kalevi hauale Toompea äärde püstitati 1920.a. pronksi valatud Linda kuju, mis tähtsust on raske alahinnata. Kell 10 oli võimalik minna rahvaesindusse ehk Riigikogu majja. Isikuandmed kontrollitud, jõudsime Riigikogu koridoridesse. Sealt istungisaali, kus tutvustati riigikogu tööd. Koosoleku ruumis tervitas meid Reet Roos, keda rohkem ettevõtjana tuntakse. Küsimuste-vastuste õhkkond hajus, olime kuulajad. Püüdsime sekka kohalikku elu valgustada: elu hääbumine maal, mitmete asutuste kadumine, lastetoetuste väiksus, koolikorraldamine (õigemini haridusreform), palgalõhed ühiskonnas, koolides kasutatava õppekirjanduse kaasaegsus, kättesaadavus hinna poolest. Püüti rääkida nagu oleksime ühendatud anumad, nagu ei annakski mida ise otsustada. Oli ärrituvust, küsimuste julgust ja ebaselgust vastamisel. Tahtsime teada ,kuidas hoolitakse inimesest külas, hõreasustus piirkonnas. Aeg sundis asupaika vahetama. Muidugi tuleb tänada Reet Roosi varem väljaöeldud seisukohtade eest, et hariduselus on liialt palju konkurentsi, vähe meeskonnatööd ja ühisvastutust. Kurb on tema meelest muidugi nõrk koostöö riigiasutuste vahel kui ka kohalike omavalitsustega. Arvati, et erialad ning koolilõpetajate tase ei vasta nõuetele.

Lindakuju juures peetakse riikliku tähtsusega kohtumisi

Linda kuju juures peetakse riikliku tähtsusega kohtumisi

Edasi oli võimalus käia Eesti Panga muuseumis. Nägime väljapanekut raha ajaloo ja keskpanga tegevuse kohta. Ajaloolises hoone aadli- ja kui ka talupoja saalis, nurgatornis, keldris leidus põnevat videomaterjale, võis vaadata virtuaalnäituseid. Näitused tugevdasid meie arusaamist raha rollist ühiskonnas. Nägime ajaloolist kulda aastast 1922, kangi kaal 11,3 kilogrammi ja väärtus 470000 eurot. Muuseumis saab veel kroone eurode vastuvahetada. Muidugi meid tervitasid elusuuruses vahakujud kroonidel olnud isikutest.

Südamesse läinud "Rahatähed - Koidula ja Jakobson"

Südamesse läinud "Rahatähed - Koidula ja Jakobson"

Politsei- ja Piirivalveametis töötab üle 6000 inimese. Seega on tegu Eesti suurima riigiasutusega. Põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri valvamine, kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine, turvalisuse ja avaliku korra tagamine riigis, kuritegude menetlemine ja ennetamine. Nägime filmi kaadreid Erki Nelise kommenteerimisel. Eesti on jagatud neljaks prefektuuriks: Põhja Prefektuuri pindala 10%, elanikkonda 38%, kuritegevust, 51%; Lääne prefektuuri pindalal kui kõige suuremal, elanikkonda 18% ja kuritegevust 12,5%.

Lahkusime teadmisega - teeme kooselu paremaks. Tasub korrata öeldut: ära kunagi ise seadusega pahuksisse mine, aita teisi tänaval, ole eeskujuks ja sekku, kui enda elu sellega ohtu ei sea.

Viimati öelduga asusime koduteele, tänasime koordinaator Marina Granditskajat. Aitäh korraldamast õpilastele toredat päeva!

Õpilastega oli kaasas Helje Merilo ja allakirjutanu Jaan Viska.