Foto: Ester Vaitmaa

Kui 20 aastat tagasi võisime suures osas üles lugeda nimepidi need 1000 inimest, kes Oru vallas elavad, siis tänasel päeval enam see nii ei ole. Muutub aeg, muutuvad inimesed, nende ootused, vajadused ja võimalused. Meie elukorralduses on lisaks nn kohalikele elanikele suur osatähtus ka inimestel, kes elavad mujal, kuid töötavad meie asutustes, samuti suveelanikel. Järjest enam mõjutavad meie kogukonna elu koostööprojekid teiste valdadega, olgu selleks jäätmemajanduse korraldamine, ühised kultuuriüritused, spordimeeskonnad jne. Maakond tervikuna on kuidagi märkamatult läbi põimunud ja kokku kasvanud.

20 aasta jooksul on toimunud kuus kohalike volikogude valimist. Esimese volikogu koosseisu 1993 aastal osutusid valituks Mare Urbas, Astrid Rääli, Aili Nõupuu, Priit Uus, Ervin Paaliste, Ülo Loorens, Hugo Peterson, Evi Toffer, Lii Maide, Ats Laurand, Kalju Maide ( volikogu esimees).

Erinevatel aegadel on olnud volikogu esimehed: Kalju Maide, Priit Uus, Hugo Peterson, Ülo Loorens ja praegu Andres Kampmann.

Ülo Loorens oli vallavanem aastatel 1991 kuni 2005. Sellesse perioodi jäi palju muutusi ja ümberkorraldusi. Vabaneda tuli vanadest töövõtetest ja luua uus kohaliku elu korraldamise süsteem.

Kuni 1995 aastani asusid vallavalitsuse ja volikogu tööruumid külanõukogu järgselt nn vanas vallamajas. 1995.aasta sügisel koliti praegusesse asukohta, endisesse kolhoosi kontorihoonesse.

1998 aastal valmis uus koolihoone Aasta aasta järel kasvas algkool põhikooliks. Selles on väga suur ja tänuväärne töö Mare Urbas´el. Tema kanda oli kogu asjaajamine, dokumendid, kaadri leidmine, õppekava koostamine.

Oru kool on tänaseks arenenud edukaks põhikooliks. See ei ole meie subjektiivne hinnang, vaid seda on kinnitanud professionaalsed hariduselu uuringud.

Uue spordisaali valmimine tekitas kogukonnas suurt elevust. Algul oli väga palju spordiharrastajaid, siis huvi vähenes, tänaseks on välja kujunenud nn spordisaali alaline tarbija.

1999 aastal andis riik valla alluvusse Oru Hooldekodu. Põhiliselt eakatele pakutav hooldusteenus on tänaseni väga nõutud nii oma maakonnas kui väljaspool.

Uue riigikorra algusest tänaseni on tegutsenud Oru vallas tublid ettevõtjad: AS Linpet, Linnamäe farm (meile tuntud nimega Taani sigala) Jalukse kauplus, Oru Auto, Kiige turismitalu, Metlini jahimaja, Auaste talu, Niibi turbatootmine (AS Tootsi Turvas).

Ettevõtlikud ja visad põlluharijad ning loomakasvatajad läbi aegade on olnud Arne Tamm, Ülo Loorens, Andres Kaljura, Ervin Paaliste, Urve Peeduli, Ott Kahn.

Tänu Uuskalda Spordi- ja puhkeküla ettevõtlikele inimestele, on tekkinud turismiturule uus ja omanäoline turismiettevõte.

Kahekümne aasta jooksul on kogu riigis olnud vahelduva eduga päevakorral haldusreform. Meilgi on kolm korda kaalutud naabervaldadega ühinemist erinevates variantides, Oru- Risti- Taebla; Oru- Nõva; Oru- Nõva- Noarootsi. Tänaseks on kõik osapooled veel iseseisvad haldusüksused.

Linnamäe lasteaias on toimunud suur areng alushariduse sisulises töös. Lasteaia õpetajad on uutele väljakutsetele avatud ja uuendusmeelsed. Lasteaia hoone on muutunud renoveerimise käigus oluliselt energiasäästlikumaks ja väliselt kauniks.

Viimastel aastatel on rajatud valla territooriumile mitmeid mustkattega teid, seda nii riigi kui valla oma vahenditest.

Saunja kandist on arenemas loodus- ja loomeinimeste kants, Silma õpikoda ja Allika talu loovkeskus pakuvad selleks häid võimalusi.

20 aasta sisse jäävad sündmused on iga inimese jaoks erinevad. Rõõmu teeb, et järjest enam leiavad inimesed võimalusi oma koduümbruseid korrastada, et meil on tublid külainimesed, kes hoolivad oma külast ja inimestest. Vaatamata majanduselu keerukale olukorrale, on meie ettevõtjad leidnud motivatsiooni ettevõtlust hoida ja arendada.

Viimased aastad tööturul on olnud väga heitlikud, kuid meie valla inimesi iseloomustab julgus ja leidlikkus uuesti õppida, otsida uut ametit, uut väjundit ja ise hakkama saada.

Kahjuks on see "pealehakkamine" ka kurjasti kätte maksnud, välismaale tööle ja elama siirdunuid on meie väikese kogukonna jaoks liiga palju.

Oru vallas on õpihimulised inimesed. Sellel aastal õpib erinevates ametikoolides, kõrgkoolides nii päevases kui kaugõppevormis 97 õppurit, neist 2 doktoriõppes.

Milline on Oru valla inimene? Tark, alalhoidlik, sportlik, ettevõtlik, töökas ja tasakaalukas!

Selle aasta tänüüritus oli väikese juubeli hõnguline. Oru valla 20. aastapäeva tähistamisele olid kutsutud erinevatel aegadel volikogudesse valitud inimesed, 20 aastat vallaasutustes töötanud töötajad, pikaajalised koostööpartnerid ja 2011 aasta ettevõtlikud inimesed.

Seoses Oru valla 20.aastapäevaga tänati Oru vallavolikogu ja vallavalitsuse tänukirjaga pikaajalise ja kohusetundliku tööpanuse eest alljärgnevaid töötajaid ja koostööpartnereid:

Aili Nõupuu, Einar Uudam, Mare Nõupuu, Malle Kudu, Ninella Soosaar, Reet Salumets, Marika Prik, Sirje Konks, Regina Kleeman, Kaie Ivask, Aina Aasna, Tiia Tamm, Eve Tiitsma, Robert Roomet, Saima Maide, Aino Okkamaa, Kaidi Sits, Uuskalda Spordi- ja puhkeküla, AS Linpet, TÜ Jalukse kauplus, Linnamäe postkontor, Atria farmid OÜ Linnamäe farm.

Oru vallavolikogu ja vallavalitsus tänasid 2011 aastal ettevõtlikke ja entusiastlikke inimesi:

Valla kaunimad kodud:

III preemia RAIMU JA RASIMA AAS, Haava talu, Saunja küla. Suurejooneline puuviljaaed ja viinamarjakasvatus.

II preemia AARE JA MONIKA RANDLOO, Vanaaseme talu, Saunja küla. Kaunis maakodu looduskaunis kohas, pererahva väga professionaalne oskus hoida esivanemate kultuuripärandit.

I preemia LEELO JA ANDRES PAJU, Paju talu Linnamäe küla. Maitsekalt, praktiliselt ja terviklikult rajatud kodu.

ENEKEN VIITMAA - Aasta õpetaja, Oru kooli muusikaõpetaja, mudilaskoori ettevalmistamine koolinoorte laulupeoks, mille tulemusena omistati koorile I kategooria, kooridele antav kõrgeim tunnustus.

EDA TAMME - Aasta õpetaja, Linnamäe lasteaia õpetaja, õuesõppe edendamine ja "Avastustee" projekti rakendamine lasteaias.

RUTH KAMPMANN - Oru kooli tantsuõpetaja, 1.- 2.klassi tantsurühma ettevalmistamine koolinoorte tantsupeoks ja tantsurühmale omistatud I kategooria

KARIN OLLEMA - aktiivne koolielu toetaja, vabatahtlikuna tantsurühma saatja koolinoorte tantsupeol.

ELEN ORMUS - aktiivne koolielu toetaja, vabatahtlikuna tantsurühma saatja koolinoorte tantsupeol.

EDITA LUIK - maakonnas tunnustatud "sädeinimene", noorte kodanikukasvatuse arendamine, Oru noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse juhendaja.

VIKTORIA MITMAN - maakonnas tunnustatud "sädeinimene", mitmeid aastaid juhendab Orul tantsuhuvilisi naisi.

MARET ARIKE - väsimatu vabatahtlikuna kaasa löömas igal üritusel kus vaja valda esinada, mängib malet, teeb toidumessile hoidiseid, korraldab külapidu.