Pilt on illustreeriv. Foto: ekraanitõmmis

Harjumuspäraselt toimub avalikkuse kaasamine Eestis vastavalt planeerimisseadusele detailplaneeringute menetluses pigem formaalsel kujul, kus tutvustatakse planeeringut, mis kavandab muutusi linnakeskkonnas alles faasis, kui äriplaan ning ideed on ammu välja töötatud ja paigas. Kohalikel elanikel on võimalik lahendusega nõustuda, teha kosmeetilisi ettepanekuid või protestida, jäädes sealjuures enamasti nõrgemaks osapooleks.

Saue keskusala kavandamise projekt soovib luua uut praktikat, kaasates kohalike nägemust ja ideid oluliselt varem ning töötada koos välja paremaid ja kohalikku konteksti arvestavaid lahendusi, mis vastaksid Saue linna arengusuundadele ning linlaste ja kohaliku ettevõtluskeskkonna vajadustele.

Täna ei ole veel konkreetseid ideid, mis Saue keskusalal tulevikus toimub, kes ja kuidas ala arendab või milline saaks olema uus ruumiline detailplaneering - need on küsimused, mis vajavad põhjalikku läbimõtlemist ja sauelaste panust.

Linnalabor on 2006. aastal asutatud linnauuringute ja -aktivismi kompetentsuskeskus. Omades kogemusi linnaplaneerimises, kodanikualgatuste edendamises ja linnauuringute populariseerimises, püüdleme hea linna lahtimõtestamise ja saavutamise poole.