Vihula Veevärgi esimene töökoosolek 18. detsembril oli töine ja asjalik. Pildil (vasakult): veevärgi uus juhataja Andrus Kruusi, vallavanem Annes Naan, Võsu reoveepuhasti ehitaja AS Viimsi Keevitus juhataja Jaak Ripso ja projektijuht Toomas Tutt. Vihula Valla Leht

Otsus andis võimaluse sõlmida lepingud hanked võitnud firmadega. Võsu reoveepuhasti projekteerib ja ehitab AS Viimsi Keevitus, veehaarde Schöttli Keskkonnatehnika AS, torustikke ehitavad OÜ Kinnisvaraehitus ja Terrat AS, omanikujärelvalvet teostab P.P.

Ehitusjärelvalve OÜ. 5. ja 6. detsembril sõlmitud hankelepingud võimaldavad asuda reaalselt projekte ellu viima. Esimene töökoosolek toimus 18. detsembril. Projekti juhib VVV-gi poolt Toomas Tutt.

Alates 16. detsembrist on veeettevõttel uus juhatuse liige, kelleks on Andrus Kruusi.

Andrus Kruusi ja Toomas Tutt kinnitasid, et tööde käiguga hoitakse elanikke pidevalt kursis. Selleks korraldatakse korrapäraseid infopäevi. Jooksvates küsimustes saab igapäevaselt informatsiooni veeettevõtte kontorist.
Omanikujärelvalve teostaja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ esindajad (vasakult): Aarne Kuusik – ekspert, Kalev Pikaru – juht
Vihula Valla Leht