Foto: Toomas Palmiste

Kokkutulnuid tervitasid Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema, Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol ja Riigikogu liige Meelis Mälberg. Sõna võtsid endised õpilased - advokaat Aivar Pilv ja Ida- Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja doktor Toomas Toomsoo. Oma tervitussõnad ütlesid ka endine koolidirektor Riina Raja ja endine matemaatikaõpetaja Rudo Lilleleht. Saalis viibis ka auväärne 16. lennu (1943) lõpetaja Raimond Kirm.

Otepää Gümnaasiumi õpetajad pälvisid tunnustuse ka B.G. Forseliuse Seltsi poolt. B. G. Forseliuse Selts kuulub kolmandasse sektorisse ja on kaastegev avaliku ja ärisektori kõrval kodanikeühiskonna ja hariduselu kujundamisel eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise nimel.

Seltsi liikmeskonnas on 39 gümnaasiumi/keskkooli, 2 kutse(kesk)kooli, 28 põhikooli, 1 algkool. Otepää Gümnaasium kuulub samuti seltsi liikmeskonda.

Seltsi esimees Madis Linnamägi tunnustas Otepää Gümnaasiumi õppealajuhatajat Margot Kerest ja eesti keele õpetajat Marika Paavot väikese Ignatsi Jaagu medaliga haridust edendava töö eest. Otepää Gümnaasiumi kauaaegne füüsikaõpetaja Urve Volmer pälvis aga suure Ignatsi Jaagu medali elutöö eest.

Kooli vilistlane Aivar Pilv sõnas, et alati on tore käia kooli kokkutulekul. „Aktus jättis väga hea, sõbraliku ja positiivse mulje," rääkis Aivar Pilv. „Koolimaja on muidugi minu ajaga võrreldes kõvasti muutunud - koolikeskkond on selline, mis soodustab õppimist. Leian, et iga kool ükskõik kus Eestimaa nurgas, oleks õnnelik selliste tingimuste üle."

Ida-Tallinna Keskhaigla neuroloogiakeskuse juhataja doktor Toomas Toomsoo leidis kooli uut almanahhi sirvides end oma kooliaega sattunud: „Tundsin ennast samamoodi, nagu oleksin taas 12. klassi õpilane. Lugedes praeguste õpilaste kirjutatut, oli äratundmisrõõmu palju.

Mida aeg aedasi, seda rohkem tajun, kui palju see kool on mulle andnud. Kui omal ajal lõpetasin ja arstiteaduskonda õppima läksin, olin oma kursusel ainus, kes oli pärit nn maakoolist. Imestamist oli selle üle ikka. Probleeme mul õppimisega pole kunagi olnud, sain kenasti hakkama. Tahan tänastele õpilastele öelda, et alati ei pea vaatama eliitkooli poole, kui on head õpetajad, siis saab igal pool hakkama. Väga head mälestused on mul siiani Urve Volmerist ja Maila Värgist. Olen uhke, et olen lõpetanud Otepää Keskkooli."

Otepää Vallavolikogu esimees Aivar Nigol sõnas, et valla hariduselu üheks prioriteediks on kindlasti gümnaasiumihariduse säilitamine ja edasiarendamine.

 „Vaadates Otepää Gümnaasiumi eksamitulemusi, mille kohaselt oldi üks parimaid Lõuna-Eestis, leian, et gümnaasiumil on väga head eeldused edukalt jätkata," ütles Aivar Nigol. „Soovin kooliperele jõudu ja jaksu!"

Kooli kokkutulekul esinesid endised ja praegused õpilased, koolibändist välja kasvanud ansambel Les 3,14, kus laulis näitlejana tuntuks saanud kooli kasvandik Ott Kartau. Esinesid endised õpilased Margit Tali, Tõnu Troon, Katrin-Helena Kuslap, Helen Aluvee.

Õhtut juhtis samuti endine õpilane, vabakutseline näitleja Merilin Kirbits. Kõik huvilised said tutvuda uue koolialmanahhiga - „Otepää Gümnaasium 105. Viie aasta koolikillud". Õhtu lõppes tantsuga.
______________________________________________________________________________

Avatud uste päev koolis

Algas see pidulik kokkusaamine pärastlõunal kella kolmest. Nagu maja koridori sisseastunu sai oma kutse registreerimislauas ette näidatud ja vastavas nimekirjas "linnukesega" märgitud, olid õpetajatest ja õpilastest vastuvõtjad sealsamas edasist tegevust suunamas. Üldtutvustavas kavas oli kirjas, et nimetatud kellaajast on võimalus tutvuda kõikide kooli hoonete ja näitustega.

Aga üllatused olid varutud nii esimestele saabunutele, ja nagu hilisemaist muljeist vastu kajas - terveks pikaks õhtupoolikuks peaaegu kesköötunnini välja!

Esimese üllatuse osaliseks said kõik need, kes esimese pooltunni jooksul olid kohale saabunud. Ligi poolsada kutsutut, enamikus vanemaealisi õpetajaid ja teenistujaid, kellel oli juba omavahelisest kohtumisestki rõõmu, nägid varsti ette astumas direktor Aivo Meemat. Edasine kulges käsu korras ja kindlalt aega planeerides, nagu koolis ikka. Direktor tervitas kohaletulnuid, viitas ühel pool kaetud kohvi-tee-suupistelauale, ja teiselpool - trükivärskele väljaandele "Otepää Gümnaasium 105. Viie aasta koolikillud." "Tulete siia, minu juurde ja ütlete selgel häälel, milline seos ja mis ajal on teil olnud Otepää kooliga!" kõlas direktori soov. Eks siis mindi ja öeldi. Nalja sai ka, nagu tunnis ikka.

Teine üllatus oli see, et igaüks sai tulemise eest kingituseks eespool mainitud trükivärske raamatu.

Kolmas, neljas ja veel lugematu hulk üllatusi jäi igaühel avastada ringkäigus kena noormehe saatel paljudesse klassiruumidesse kahes majas ja muusikakooli, muuseumi ning kunstikodu ruumidesse.

Meeldejäävaimat pikast õhtupoolikust

Linda Napp,ajalooõpetaja 1949-1983, olnud kuue lennu klassijuhataja: "Meeldis väga aktus, oli soe ja südamlik. Kõigest varasemast erinev ja uudmoodi oli idee, et sellel õhtul esinevad kõik oma kooli vilistlased. Need olid ju kõik tuntud ja teada, meie oma inimesed!

Vilistlaste koor esines Eve Eljandi juhatusel, rahvatantsijaid oli üles otsinud ja treeninud Kaire Ojavee, õhtut juhtis Merilin Kirbits, Otepäält Viljandi kooli läinud ja nüüd juba vabakutselise näitlejana tuntud. Ka kõnelejateks oli leitud meie kooli vilistlasi."

Ene Kelder, inglise keele õpetaja 1968 - 1989, kahe lennu klassijuhataja: "Meeldis, et vilistlased võtsid vaevaks sellist kontserti teha. Tore oli seegi, et vanad õpetajad said võimaluse omavahel koos olla koolimajas, nooremad võisid soovi korral jätkata ööklubis.

Oma klassi õpilastega kohtumispaika oli esialgu raske leida, sest klassiustel olid ainult lendude numbrid, mida ma polnud kahjuks mällu jätnud.

Karin Teder, Otepää perejuuksur, lõpetas 1980. a 53. lennus Asta Krevaldi klassis: "Meid oli Maila Värgi klassiga kokku 52 lõpetajat, aga kooli juubeliks tuli meie klassist kohale häbematult vähe! Aktus ja eriti kontsert oli tore. Noorte raju-rockansambel vist ehmatas küll vanemaid vilistlasi ja õpetajaid."

Tiiu Sander, tööle tulnud 1968. a, õppealajuhataja, keemiaõpetaja, koos Urve Volmeriga on nad juubelitrükises pälvinud õpilastelt Otepää koolimaskottide hüüdnime: "Kontsert oli sel korral tõesti teistmoodi. Idee andis Eve Eljand, kes sellega just ise kõige raskema koorma kanda võttis. Üksnes koorilauljate leidmine ja proovide tegemine oli omaette kunsttükk!"

Muljeid kogus AILI MIKS, kõnekunsti aluste õpetaja 1981-1988