Omavalitsuste Liidu Eestielu

24. novembril toimunud  Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul toimus Otepää valla pidulik liitu tagasi astumine.

2009. aasta novembris otsustas toonane võimukoalitsioon Valgamaa Omavalitsuste Liidust tagasi astuda.

Alates selle aasta juunikuust on uue võimukoalitsiooni otsusel käinud läbirääkimised Otepää valla osalemiseks Valgamaa Omavalitsuste Liidus, selleks oli moodustatud ka vastav komisjon.

Komisjon leidis, et edaspidi peaks rohkem tähelepanu pöörama sotsiaalmajanduslikele ja elanikkonna turvalisust puudutavatele teemadele. Samuti peaksid maakonna tõmbekeskused olema rohkem kaasatud otsustusprotsessi.

“Soovime teha koostööd kõigi Valgamaa omavalitsustega,”rõhutas volikogu esimees Aivar Nigol. “Läbirääkimiste ajal tõime välja mõtte, et omavalitsuste liit peaks senisest rohkem koondama omavalitsuste soove ja ettepanekuid ning olema suhtluses riigiga võimeline edasi andma omavalitsuse seisukohti.”

Valgamaa Omavalitsuste Liidu istungil valiti Otepää vald ka ühehäälselt liidu juhatuse liikmeks.

Fotod SIIT