24. novembril toimunud Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul võeti Otepää vald pidulikult liitu tagasi.

2009. aasta novembris otsustas toonane võimukoalitsioon Valgamaa Omavalitsuste Liidust välja astuda.

Alates selle aasta juunikuust on uue võimukoalitsiooni otsusel käinud läbirääkimised Otepää valla osalemiseks Valgamaa Omavalitsuste Liidus, selleks oli moodustatud ka vastav komisjon.

Komisjon leidis, et edaspidi peaks rohkem tähelepanu pöörama sotsiaalmajanduslikele ja elanikkonna turvalisust puudutavatele teemadele. Samuti peaksid maakonna tõmbekeskused olema rohkem kaasatud otsustusprotsessi. “Soovime teha koostööd kõigi Valgamaa omavalitsustega,” ütles volikogu esimees Aivar Nigol. “Läbirääkimiste ajal rõhutasime, et omavalitsuste liit peaks senisest rohkem koondama omavalitsuste soove ja ettepanekuid ning suhtluses riigiga olema võimeline edasi andma omavalitsuse seisukohti.”

Valgamaa Omavalitsuste Liidu istungil valiti Otepää vald ka ühehäälselt liidu juhatuse liikmeks.