, Foto: Ester Vaitmaa

RMK juhatuse liige Tiit Timberg andis ülevaate RMK tegevustest ja arendustest Otepää piirkonnas ning rääkis hetkel pooleliolevatest töödest. Otepää valla ettevõtjad tundsid huvi, milliseid uuendusi on RMK teinud olemasolevatel radadel.

Kõige prioriteetsem matkarada Otepääl RMK jaoks on Pühajärve matkarada ja seda plaanib RMK ka põhjalikult korrastada. Senini on Pühajärve matkarajal kooremultšiga kaetud Pühajärve puhkekodupoolne osa ning Kiigemäe lõkkekohale ja sealt ära minev rajaosa.

Lisaks muudele töödele Pühajärve matkarajal on kõigis lõkkekohtades välja vahetatud lõkkerestid, uuendatud pingid. Renoveeritud on Pühajärve paadisild ja Harimäe vaatetorni piirded ning lõkkekoht. Samuti on kavas uuendada Pühajärve tunnetusrajal üks lõik laudrajast.

Kõne alla tuli ka Apteekrimäe matkaraja korrastamine. RMK esindajad lubasid koos valla esindajatega kevadel Apteekrimäe matkaraja üle vaadata ja läbi viia vajalikud korrastustööd.

Otepää vallal on plaanis koostöös Maaülikooliga teha Apteekrimäele puhketsooni projekt, mis ühendaks Otepää linna ja Aedlinna. RMK esindajad olid valmis sõlmima maakasutuslepingu, et oleks võimalik Apteekrimäe metsas mitmesuguste spordiradade arendamine. Otepää valla esindajate ettepanek RMKle oli puhastada linnast Aedlinna viiva tee äärset metsa võsast. Sellele vastas RMK Valgamaa metskonna metsaülem Risto Sepp, et need tööd ongi RMKl planeerimisel.

Kui töödega pihta hakatakse, teavitatakse sellest kindlasti ka Otepää elanikke.

RMK esindajad andsid ülevaate ka Otepää piirkonna matkaradade kasutamise aktiivsusest. Kolme viimase aasta lõikes on olnud kõige külastatavamaks kohaks Pilkuse külas olev RMK lõkkeplats, sellele järgneb Harimäe torn ja lõkkeplats, siis Pühajärve matkarada ja Murrumetsa matkarada.

Otepää valla ettevõtjad tutvustasid oma ideed kasutada edaspidi Pühajärve Sõsarsaari kontsertide toimumispaigana, mis pakuks võimalusi luua uusi üritusi.

Kohtumist kommenteerides sõnas RMK juhatuse liige Tiit Timberg, et Otepää valla valmisolek koostööks on igati meeldiv: „Hea meel oli tõdeda, et Otepää valla esindajad olid valmis ka ise panustama ja tegema meiega koostööd. Piirkond on ilus ning siin käib palju külalisi, RMK tahab kindlasti siinkandis oma tegemistes hea välja näha."

Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol lisas, et koostöö RMKga on vallale tähtis: „Positiivne on see, et RMK on siiani panustanud Otepää loodushoidu ja soovib seda ka edaspidi teha. Hea on seegi, et näeme oma eesmärke ühiselt - kui suudame ka edaspidi hoida omavahelist infovahetust tõhusana ning koostöös küsimusi lahendada, siis on sellest piirkonnale rohkem kasu."