(foto: Delfi, Ilmar Saabas) Eestielu

Haridustoetust makstakse Otepää valla õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on Otepää vald. “Tubli ja tark õpilane on vallale uhkuseks. Tahame noori enam motiveerida panustama haridusele ja teadmiste omandamisele ning heade õpitulemuste eest tunnustada ja tänada nende juhendajaid,”ütles volikogu esimees Aivar Nigol. “Määrusega on sätestatud need põhimõtted, mille alusel tunnustamine toimub, et see oleks kõigile üheselt mõistetav.”

Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli lõpetajatele eraldab vallavalitsus rahalist toetust järgmiselt:

Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu 150 eurot;

Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanu 100 eurot;

Põhikooli kiitusega lõpetanu 70 eurot.

Otepää Muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetanu 40 eurot.

Vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel eduka esinemise eest Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve Põhikooli ja Otepää Muusikakooli õpilasele ja nende juhendajatele eraldab vallavalitsus rahalise toetuse järgmiselt:

I koht õpilane 100 eurot ja juhendaja 100 eurot, kontsertmeister 50 eurot;

II koht õpilane 70 eurot ja juhendaja 70 eurot, kontsertmeister 35 eurot;

III koht õpilane 40 eurot ja juhendaja 40 eurot, kontsertmeister 20 eurot.

Vabariiklikel konkurssidel ja võistlustel eduka esinemise eest eraldab vallavalitsus rahalise toetuse lasteaia Pähklike, lasteaia Võrukael ja Pühajärve Põhikooli lasteaia lastele ja nende juhendajatele järgmiselt:

I - III koht lapsele/laste rühmale meene 70 euro väärtuses ja juhendaja 70 eurot.

Haridustoetuse määramiseks esitavad koolide ja lasteaedade direktorid vastavalt saavutatud tulemustele kirjaliku esildise vallavalitsusele. Määrus jõustub 1. veebruaril 2011. aastal.