Foto: Andres Putting

2011/12 õppeaasta oli raske, kuid teguderohke ja huvitav. Sellel õppeaastal läks kool osaliselt üle uuele riiklikule õppekavale I, IV ja VII klassides, toimus ainekavade pidev täiendamine õpetajate poolt. Padise õpetajad olid ühisel arvamusel, et kooli õppekava läbivaks teemaks on „Padise kodu lugu".

30. mail kinnitas Padise Vallavolikogu määrusega nr 41 „Padise Põhikooli arengukava 2012- 2015".

Õppeaastat alustasime 8 klassikomplektiga, puudus 8. klass. Õppeaasta lõpetas 78 õpilast, neist koolilõpetajaid oli 11.

Teame, et haridust on Harju-Risti ja Harju-Madise kihelkondades antud juba 1683. aastast. Kui uhke tunne võis olla tollastel külameestel, kes saatsid B. G. Forseliuse ja tema õemehe juurde oma poegi maarahva keelt õppima. Kogukond tundis siirast rõõmu OMA kooli üle. Sajandid möödusid ja 1860. aastal avati vallakool. Täna on Padise vallas kaks kooli.

Ei ole suuremat rõõmu, kui aastate möödudes tulla oma väikesesse kodukooli, kooli, kus oli sinu esimene õpetaja, astuda mööda radu, mis algasid sinu koduväravas ja viisid koolini. Tänapäeva kiire elutempo ei jäta palju ruumi nostalgiale.

Kool - see on vaade tulevikku, kool - see on rahutu ja otsustavust täis noorus, kool - see on kogukonnakeskus. Kool eksisteerib valla jaoks ja vald kooli jaoks. Tänapäeval me räägime sidemetest huvigruppidega.

Padise kool on teinud läbi klassi -ja koolivälise tegevuse tihedat koostööd sõpruskooli Tahvio kooliga Soomest, sidemed on Saue ja Tabasalu Gümnaasiumiga. Projekti „Tagasi kooli" raames ja „Vilistlased kooli" on külla kutsutud mitmeid Padise kooli vilistlasi, samuti ka tuntud ühiskonnategelasi. Ühise nõu ja jõuga valmistati ette ja viidi läbi koolimaja juubeliüritus ja aastalõpu pidustused. Väga liigutav oli alles mõned päevad tagasi saada konkreetne abipakkumine kooli vilistlaselt Marit Kuuselt (Linnolt), kes pakkus materjali puutöö tegemiseks. See pakkumine tuli siirast südamest. Aitäh!

Risti naaberkoolis on toimunud ühiseid õpetajate koolitusi, neli õpetajat annavad tunde mõlemas koolis.

Kooli „taimelavaks" on lasteaed. Aastaid on traditsiooniks, et sügisel esimesse klassi tulevaste mudilastega kohtutakse jaanuarist maikuuni. Kooliga aitab neil kahel korral kuus harjuda nende tulevane klassijuhataja.

Juba vallakoolide loomise aegadest on olnud ääretult suur osa kooli igapäevase tegevuse toetamisel ja kogukonnaga sidemete hoidmisel kooli hoolekogudel. Praegustes haridusdokumentides ei ole hoolekogu roll vähenenud, pigem on see muutunud sidusamaks ja laiemaks. Kooli hoolekogu liikmed väga erinevate eluvaldkondade esindajatena toovad kooli värskeid ideid, aitavad lahendada õppe- ja kasvatustegevuses tekkinud arusaamatusi ja konflikte. Eesmärk peab olema meil ühine - meie lastele konkurentsivõimelise hariduse andmine ja põhikooli lõpetaja mitmekülgne ettevalmistamine oma eluga toimetulekuks. Selle eesmärgi nimel peavad kool-õpilane-lapsevanem astuma „ühte jalga".

Nagu eespool mainitud, oli aasta meile kõigile teguderohke. Koolis toimus palju üritusi ja ettevõtmisi. Õppeaasta algas liikluspäevaga, et tuletada meelde suvel ununenud liiklusreegleid. Sügise algust tähistasime puu- ja köögiviljanädalaga, mida viis läbi kodundusring. Suur aitäh Laheotsa talule, kes meile selleks puhuks köögivilju andis. Aasta jooksul toimusid õppekäigud ja klassiekskursioonid, mille käigus külastati Botaanikaaeda, Miia- Milla- Manda Muuseumi, käidi AHHAA ning Lastekirjanduse Teabekeskuses, KUMU- s, Tähetornis, Riigikogus ja Ajaloomuuseumis. Kevadised klassiekskursioonid toimusid Matsalu linnuriiki.

"Hea õpetaja kuu" ja „Tagasi kooli" raames olid kutsutud külalisteks lapsevanem Liis Ira, vilistlased Reijo Sirila, Eveli Habakuk ja Madis Koosa, Keila Linnavalitsuse pressiesindaja Valdur Vacht ja riigikogu liige Urve Palo. Nähtud said ka mitmed teatrietendused: „Pipi Pikksukk" ja „Mõmmi Jõuluaabits" Estonias, Rakvere teatris „Nullpunkt", koolis olid laste ees oma etendustega Anne Velli ja Ervin Lillepea ning lasteteater „Nipitiri".

Käesoleval õppeaastal täitus meie koolimajal 30. aasta. Tähistasime seda toreda kontserdiga ja ühise tordisöömisega Padise mõisas - meie endises koolimajas.

Kooli külastasid sellel õppeaastal sõpruskooli õpilased Soomest Tahvio koolist. Vastu võtsid neid meie kooli V, VI klassi õpilased. Esimest korda oli meil ühine kevadkontsert ja soome lastel kaasas oma kunstitööd, mida oli võimalus koos Padise õpilaste töödegakõigil näha vallamaja fuajees ülespandud näitusel. Õppeaastale pani punkti terve õppeaasta jooksul ettevalmistatud projektipäev Padise kloostris, teemaks „Keskaegsed kunstid". Projektipäeva valmistasid ette kunstivaldkonna õpetajad koostöös teiste aineõpetajatega.

14.-17. juunini tantsisid meie kooli IV-V klassi rahvatantsulapsed Soomes Tamperes, kus toimus Soome-Eesti III Tantsupidu. Laste sõitu Tamperesse toetasid Padise Vallavalitsus ja sponsoritena Padise Buss OÜ, Kasepere OÜ ja Ranna Auto KB OÜ

Täname lapsevanemaid Ämari Lennubaasist, kes korraldasid ja andsid meie õpilastele võimaluse vaadata lähedalt ja ka käega katsuda helikopterit ja Lennubaasi võimsat Tuletõrjetehnikat. Aastalõpu uhke jõulupuu eest ja esteetiliselt kaunilt kujundatud I klassi klassitunnistuse eest võlgneme jällegi tänusõnad kooliga koostööaldis olevatele lastevanematele.

Artiklisse said kirja vaid suuremad üritused, väiksemaid üritusi jagus terve õppeaasta vältel igasse koolinädalasse.

Kool on aga eelkõige haridusasutus ja meie laste õpitulemuste tase on hea. Kooli 78 õpilasest lõpetasid 23 klassikursuse ainult neljade ja viitega. Ainult viitega õppeaasta lõpetanud 5 õpilast olid koos vanematega kutsutud 1. juunil - lastekaitsepäeval vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtule. Lõpueksamite keskmiseks hindeks kujunes 4,1. Kooli pedagoogiline personal on teotahteline ja kogemustega. Sellel õppeaastal lisandus meie sõbralikku kollektiivi noor meeskolleeg, inglise keele õpetaja.

Oleme mõistnud, kui tähtis on koolis kõigi ühine väärtustehoiak ja meeskonnatöö. Raskustest ja töö käigus tekkinud pingetest aitavad vabaneda kindlad kokkulepped ja ühtsed arusaamad.

Tänapäeva üha keerulisemates koolielu situatsioonides on kahtlemata üldsuse huvi kooli tegemiste ja toimetamiste vastu suur. See seab meie töösse uusi väljakutseid.

Oluliselt tähtis on kooli õppe- ja kasvatustöö korraldamisele koolipidaja igakülgne tugev toetus. Padise vald on alati toetanud haridust.

Kena suvepuhkust! Uut õppeaastat alustame 1.septembril kell 11.00 aktusega Padise vallamaja saalis.

Asta Pazuhanitš - kooli direktor
Marika Laanes - kooli huvijuht