Foto: Ilmar Saabas
Koostöölepingu eesmärgiks on väärtustada piirkonnas tervislikke eluviise ja edendada rahvuskultuuri, mida kaasaegsete sportimis- ja kultuuriürituste korraldamise võimalustega Paide Spordihall edukalt pakub. Koostööleping on sõlmitud viieks aastaks.

„Järvamaal tegutseva ettevõttena väärtustame põllumajandust ja maaelu ning soovime anda oma panuse kohalikku arengusse", kommenteeris koostööleppe tagamaid E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas. „Toetame igakülgselt innovatsiooni - teatavasti teeb E-Piim juba pikema aja jooksul koostööd Eesti teadlastega funktsionaalsete toodete väljatöötamisel. Paide Spordihall on kvaliteetne ja innovatiivseid lahendusi pakkuv hoone, kus on võimalik korraldada nii sporditrenne kui sümfooniakontserte, mistõttu kannab rajatis oma multifunktsionaalsusega selgelt edasi meie väärtusi ja põhimõtteid," lisas Murakas.

Sihtasutuse Paide Spordi- ja Tervisekeskus juhatuse esimehe Urmas Rooba sõnul on kohaliku omavalitsuse ja piirkonnas tegutseva põllumajandusettevõtte koostöö igati tervitatav. „Tegu on esmakordse taolise koostööprojektiga Järvamaal, kuid positiivseid avaliku- ja erasektori koostöönäiteid võib leida üle Eesti," rääkis Rooba.

Paide linnapea Kaido Ivaski sōnutsi on koostöölepe igati jätkusuutlik: „Linna poolt ellu kutsutud sihtasutus ja linnaeelarve toel ehitatud spordirajatised on tõestanud oma otstarbekust ja vajalikkust. Selle parimaks tõestuseks on eraettevõtja otsus toetada kogu Järvamaad läbi Paide linna spordirajatiste".

Koostöölepingust tulenevalt hakkab SA Paide Spordi- ja Tervisekeskuse Paide spordihall  kandma E-Piima nime alates veebruarikuust. Uue välimuse logograafika näol saab spordikeskus märtsi alguseks.