Merel Foto: Eero Vabamägi

Elanikud on rahulolematud, et Paldiski linna koosseisu kuuluvatele saartele minekuks tuleb sõita naaberomavalitsuse Padise valla Kurkse sadamasse. Sinna saamine on autot mitteomavale inimesele aga keeruline ettevõtmine. Grupis avaldatakse ka arvamust, et otseühendus Paldiski ja Pakri saarte vahel suurendaks kindlasti saari külastavate turistide arvu.

Paldiski linnapea Tiit Peedu kinnitab, et väikealuste sadama teema on tõepoolest teatud vahedega üha uuesti tõstatatud: „Paldiskis on kaks sadamat, Lõunasadam ja Põhjasadam. Mõlemast on tehtud retki Pakri saartele. Väikealuste koht on Paldiski linna planeeringuga kavandatud Põhjasadama otsa. Linnavalitsus koostöös Pakri Saarte SA-ga viib praegu läbi sadama detailplaneeringut Väike-Pakri saarel, et oleks koht kuhu maabuda. Peamised poolt- ja vastuargumendid väikealuste sadama rajamiseks on raha.“

Ehkki linn pole teinud konkreetseid prognoose, kui palju võiks sadama ehitus ja otseliiklus saartega mõjutada reisijate arvu, oletab Tiit Peedu, et turistide voog kasvab: „Kui võrrelda välja arendatud transpordivõimalusi Kurksesse ja Paldiskisse, võib järeldada, et mujalt tuleval turistil on lihtsam liikuda Paldiskisse kui Kurksesse, sest linna tuleb nii rongiliiklus, bussiliiklus, laevaliiklus ning sissesõit mööda riigi põhimaanteed.“

Ta tunnistab, et praegu on ka Paldiski linna elanikul üsna keeruline jõuda ühistransporti kasutades Kurksesse ja sealse sadama kaudu saari külastada.