Paljud põlvkonnad sauelasi on üles kasvanud jaamahoone lummuses. Siit mindi hommikul tööle, siit võeti õdangul ette kodutee. Aastakümneid oli ta tähtsaim Saue linna värav ja tulijatele linna visiitkaart.

Kummatigi on aeg halastamatu. Nii inimestel kui ka hoonetel tuleb ühel hetkel lahkuda igavikku.

Ja selleks, et mälu ei tuhmuks ning jaamahoone asukoht jäädvustuks, palub Saue Linnavalitsus teha sauelastel ettepanekuid, kuidas saaksime talletada mälestuse jaamahoonest. Kas rajada mõni skulptuur, paigaldada mälestuskivi, rajada ootepaviljon või teha hoopis midagi muud?

Ettepanekud võite saata e-posti aadressil leht@saue.ee või tuua kirjalikult Saue Linnavalitsuse infolauda.

Tuumakaid ideid ootama jäädes, Saue Linnavalitsus