Kas vanemaks olemist peaks õppima või sünnitakse ja kasvatakse selleks?

Eks arvamusi on mitmeid, kuid neile, kes soovivad seda täiendavalt õppida, pakub abi Perekeskus Sina ja Mina.

Käesoleva aasta kevadel komplekteeriti Harkujärve külas kohaliku aktivisti Krista eestvedamisel ja Harku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse spetsialisti Helve Keele kaasabil grupp Gordoni perekoolis osaleda soovijaid.

Koolituse läbiviimiseks saadi toetust Hasartmängumaksu Nõukogu poolt rahastatud projekti “Perearengusüsteem 2010” raames, mis kattis suures osas osalustasu.

Huvilisi jätkus ja grupp täitus maksimaalselt, so 16 inimest, kellest kuus olid paarid ja neli ema. Meie gruppi koolitas Perekeskuse Sina ja Mina perekooli psühholoogiline nõustaja ja koolitaja Meelike Saarna. Koolituse läbiviimiseks saime tühja korteri ühelt osalejalt.

Sarnased mured

Koolitusele tulijad olid erineva tausta, kasvatuse ja ka usuga koolituse efektiivsusesse.

Mured lastega on meil siiski väga sarnased, erinevused tulevad peamiselt laste ealistest iseärasustest ja lapsevanemate erinevast taustast ning kasvatusest.

Perekool toimus kord nädalas kahe kuu jooksul. Sessioonide vahel oli võimalik uusi oskusi harjutada ning alati koolitajalt ja grupilt tagasisidet saada: mis läks hästi, kus on arenguruumi, mida tuleks veel kindlasti harjutada või teisiti proovida.

Ei ole lihtne mängida rollimänge, kui pead mängima iseennast. Tuli ka välja, et iseenda tunnete kirjeldamine ja väljendamine ei ole meie põlvkonnale omane.

Universaalsed tõed

Maailm areneb kohutava kiirusega ja lapsed koos sellega. Lapsevanematel on mured, mida nende vanemad ei osanud ette kujutada. Tänapäeva noorus on lootusetult hukas, karistamatud, süüdimatud, on kuulda lootusetuse noote. Samas on olemas universaalsed suhtlemise põhitõed, mis peaks toimima erinevas ajas ja ruumis.

Kuidas võtta last kui teist väärikat inimest, austada teda ja tema tundeid – ka negatiivseid –, suhelda temaga nii, et sa ei alanda teda ega riiva tema väärikust?

Kõik need teemad tunduvad esmapilgul elementaarsed oskused lapsevanemaks olemisel, kuid enamusel vanematest ei ole oskusi lahendada neid küsimusi läbi humanistliku lähenemisviisi. Nimetatud oskused kuluksid kindlasti ära ka õpetajatele, lasteaiakasvatajatele, treeneritele jt, kes lastega igapäevaselt tegelevad.