Fosforiidikaevandus Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Pikad pühad on ümber saanud, aastavahetuse ilutulestikud on kustunud. On lõppemas musta vesimao aasta ja kapates saabub kohale roheline puuhobune. Meie tegemised muutuvad veelgi kiiremaks ja jõulisemaks.

Rohelised jõulud

Hakka või uskuma, et kliimamuutus on pärale jõudnud ja toimub üleüldine temperatuuri tõus. Hiljuti levis uudis, et Gröönimaal avastati liustiku vahel suur järv ning miljardid kuupmeetrid jääd on jällegi sulanud.

Tõusnud on maailmamere tase. Nii sooja ja tuulist sügist mina küll ei mäleta. Terve detsembrikuu on Atlandilt üle Euroopa pööritanud võimsad tsüklonid, püstitades uusi kiirusrekordeid.

Puud langevad ja katused lendavad, krudisevast lumest või paukuvatest aiateivastest võib ainult unistada. Tundub, et oleme ka ilma poolest Euroopale järele jõudnud.

Fosforiidimaitselised piparkoogid

Kui detsembrikuu on kristlikus maailmas jõulupühade ootamise ehk advendi aeg, siis Rägavere valla rahval oli jõulurahust asi väga kaugel. Tänu volikogu keskkonnakomisjoni esimehe Raigo Rebase ja komisjoni liikme Sven Valleri aktiivsusele toimus 10. detsembril Ulvi klubis rahvakoosolek teemal „Rägavere vald - kas tulevane kaevanduspiirkond?".

Saalis oli üle 100 aktiivse vallaelaniku ja huvilise, kes olid kohale tulnud suurest murest selle piirkonna tuleviku pärast. Kokkusaamise ajendiks oli kiri vallavalitsusele Viru Keemia Grupilt, kes soovis alustada läbirääkimisi geoloogiliste uuringute ja heatahte lepingu teemadel.

Oma sõnavõtus oli Rägavere kolleeg aga väga kidakeelne ja püüdis väljendada oma isiklikku seisukohta: „Toetan uuringute alustamist, mis need 4-5 auku ikka teevad." Edasi kõneles Maidla endine vallavolikogu esimees Enno Vinni, kelle vanematekodu jäi Aidu karjääri alla. Enno tõi näiteid kaevanduste tekitatud probleemidest - elanikkonna suur vähenemine, ebastabiilne kaevandustasude laekumine, lõhkamistest tingitud kahjud hoonetele jne. Peale Aidu karjääri sulgemist on kolmikvallaga liitunud Maidla vald väga suurtes majandusraskustes. Kavandatavad uued kaevandused katavad valla territooriumi 100-protsendiliselt (sama saatus võib tabada ka meid). Mina rääkisin fosforiidikaevanduse ohust põhjaveele ja seda väga suures ulatuses, analüüsisin VKG juhi Priit Rohumaa artiklit Virumaa Teatajas ja tõin näiteid meie valla kogemustest kaevanduspiirkonnana.

Väga emotsionaalselt rääkis elust kaevanduspiirkonnas Mäetaguse valla elanik Anu Kljutšnik, kes tõi näiteid, kuidas ta käib töö juures puhkamas, sest lõhketööd ja aheraine vedu ei võimalda öösel magada ning on tekitanud pideva stressi. Kurva näite tõi esineja liiga jämedatest veetorudest, kus vesi roiskub ja õiget asendust tühjaks jäänud kaevudele ei ole.

Veelgi emotsionaalsemalt kulges 19. detsembril Rägavere vallavolikogu istung, mida oli jälgima tulnud üle 60 inimese. Kahjuks ei lubanud volikogu esimees Arnu Lippasaar filmilindile jäädvustada päevakorrapunkti „Viru Keemia Grupi ettepanek läbirääkimisteks VKG ja Rägavere valla vahel".
Juhan Aare ja vallarahvas olid selle otsuse üle väga nördinud. Vallavanema sõnavõtust selgus, et ta oli ainuisikuliselt saatnud kirjad keskkonna- ja majandusministritele, sooviga asuda kolmepoolsetele läbirääkimistele koos VKG-ga. Peale rahvakoosolekut ja VKG uut kirja volikogule annulleeris vallavanem ministeeriumidele saadetud kirjad. Volikogu istung muutus äärmiselt emotsionaalseks ja pingeliseks, rahvas nõudis vallavanema ja volikogu esimehe umbusaldamist. Peale istungit tulid paljud inimesed minu juurde palvega võtta Rägavere Sõmeru valla koosseisu.

Nii kurb ja pingeline oli jõulukuu meie naabrite juures. Oleme neile toeks ja loodame, et neil jätkub meelekindlust ning kainet meelt õigete otsuste tegemisel. Nende otsustest sõltub väga suuresti Lääne-Virumaa tulevik.