*
Teema
-
„Haljala kihelkond eile ja täna"

*     Fotod esitada hiljemalt 13. mail 2011.a Haljala Vallakantseleisse, aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik 45301 Lääne-Virumaa. Fotodele lisada autori ja esitaja täpne nimi, aadress ja telefon.

*     Fotode minimaalne suurus 20x30 cm. Esitada võib üksikuid fotosid ja fotokomplekte (välja arvatud albumid).

*     Fotod ei tohi olla arvutis töödeldud (välja arvatud tumedus/heledus, teravus jms.)

*     Fotod esitada paberkandjal.

*     Esitatud fotod registreeritakse. Konkursi lõppedes soovi korral fotod tagastatakse või lepitakse kokku nende edasises kasutamises.

*       Haljala vald jätab endale õiguse kasutada konkursil auhinnatud fotosid Haljala valla ja Peeter Toomingaga seotud väljaannetes.

 

Rahaline preemiafond 2011. aastal on 320 eurot.

 

Täiendav ja täpsustav info telefonidel

327 8223 ja 5089464 või riina.must@haljala.ee