Pilt on illustreeriv Foto: Epp-Mare Kukemelk

„Ma ei pea õigeks, et oma kodu juurde normaalsete elamistingimuste tagamiseks tuleb osta ära mets, mida tahetakse muuta ehitusmaaks. Kuid meil ei jäänud muud üle, läksime seda teed, et kulutasime raha ja võitsime rahu, ka hingerahu," ütles Salmistu külakogu liige Sirje Potisepp, kelle pere pani suvel koos ümberkaudsete elamuomanikega rahad kokku ja ostis kinnisvarafirmalt Frantius Grupp ligi 4,4 hektarit Kivisaare kinnistust. Tänu ostule jääb Pedassaare ühistu ühele küljele majade taha ka edaspidi mets.

Plaanitud uusarendus jääb vähemalt osaliselt rajamata, aga kogu Salmistu ja ka teiste rannakülade küsimus on seni lahendamata, nendib Sirje Potisepp: "Aastaid tagasi algatas Kuusalu vald rannaalade osaüldplaneeringu. See jäi pooleli, menetlus lõpetati, valla üldplaneering on aegunud. Tiheasustusega aladele tuleks kavandada elamugruppide vahele  eraldusvööndid, tagada juurdepääsuteed merele - see on see, milles vallalt tuge oodatakse."

Kuusalu vallaarhitekt Tiina Skolimowski kommenteeris, et ehkki heidetakse ette vallavalitsuse tegevusetust, ei ole teistmoodi võimalik talitada: "Eskiisi variantidega oli jäetud Pedassaare olemasolevate ja kavandatavate kruntide vahele roheala, võimalusega seda kasutada ühiselt rekreatsiooniks või osta endale juurde maad. Kui on vaja ja võimalust privaatsust osta, on see mõistlik lahendus. Ei saa nõuda, et vallavalitsus hakkaks osade kinnistuomanike privaatsuse soovi tagama oma jõududega, seades naaberkinnistute omanikele maa kasutamise piiranguid. Elame turumajanduses, kõigil on õigus oma isikliku raha eest kavandada arendusi, kui seadus seda võimaldab, riskida turul, õnnestuda ja ka ebaõnnestuda."

Loe pikemalt Sõnumitoojast.