Pilt on illustreeriv. Foto: Leili Mihkelson .

Kolm peret ei leppinud sellega, võtsid ühendust metsamaa uue omanikuga ning said kaubale, ostsid kinnistust ära 50 meetri laiuse riba. Asjaajamine käis kiiresti, praeguseks on nad kinnistute täieõiguslikud omanikud. Ülejäänud mets on maha võetud. Perede omandusse läinud metsamaa sihtotstarve on maatulundusmaa, ehitada sinna ei või.

Kuusalu Kalda tänava elanik Allan Laine: "Metsaspetsialist vangutas pead, et pole ühtegi võimalust raieloa mitteväljaandmiseks. Õnneks tuli metsa ostnud firma meile vastu ja saime metsariba omandada suhteliselt soodsalt. Kuid tuul ja Tallinn-Narva maanteelt kostuv müra kahjustavad ikkagi me keskkonda. Kui lubatakse lageraieid asulate servas, peaks riik ehitama müratõkked. Pigem võiks teha seadusesätted, mis alevike ümber lageraie keelaksid või sätestaksid, et metsa uuendataks harvendades. Kuid tundub, et riigil ja ka vallavõimul on oma alamatest ükskõik ning pigem eelistatakse raha, meil on raske oma elukeskkonda kaitsta."

Pikemat artiklit sellest, miks alevike ümbruse lageraiete arutelu Kuusalu vallamajas ägedaks kujunes, loe 1. mai Sõnumitoojast.