, Foto: Ester Vaitmaa

Valla õpilaste igapäev möödub koolihoonetes, pidevalt on tehtud väiksemaid hooldus- ja remonditöid, kuid on ka selliseid töid, mida aastase eelarve juures teha ei suuda. Nii näiteks on vaja rekonstrueerida Türi põhikooli küttesüsteemi soojasõlm, et vähendada hoone küttekulusid. Endise algkoolihoone katus laseb ebakvaliteetse ehitustöö ja lumekoristustööde tõttu vett läbi ning vajab rekonstrueerimistöid. Ka Retla kooli küttesüsteemis on vaja hoonesse paigaldatud ventiilid asendada kaasaegse soojussõlmega.

Türi linnas Mehaanika tänav 1 ja 3 asuvastes hoonetes on plaanis vahetada aknad, et tagada normaalne sisetemperatuur ja alandada küttekulusid. Riigieelarvest on juba Türi vallale määratud lasteaedade piirdeaedade ehituseks 63 000 eurot. Piirdeaedu vajavad Lokuta, Kesklinna, Oisu, Türi-Alliku ja Kabala lasteaiad, vajadusel oleme valmis omalt poolt panustama lisaraha. Turvalisus on olnud pidev mure, plaanis on alustada kaasaegsete kaamerate paigaldamisega vallamaja haldushoonele ning järgmises etapis ka keskväljakule, parki, kultuurimaja ja põhikooli ümbrusesse ning sissesõiduteedele. Volikogu on otsustanud lammutada

Türi linnas Viljandi tänav 28 asuva endise sotsiaalmaja ning Paide tänav 12 asuva Türi vallale kuuluva elamu, selleks soovime leida kõige odavama viisi, kuid ka see on kulu, mis tuleb tuleviku, turvalisuse ja kenama linnapildi nimel teha.

Türi valla eelarves on maanteede ja tänavate hooldamine olnud aastaid alarahastatud. Sellest tingituna on tänavate olukord tunduvalt halvenenud ning eelmisel aastal tuli teiste tööde arvelt oluliselt suurendada tänavaaukude lappimise kulusid. Et olukorda normaliseerida, on vaja panustada teedehooldusesse senisest rohkem ja seda eriti just tänavate profileerimise ja pindamise osas.

Teedele ja tänavatele on vaja tähelepanu pöörata ka edaspidi, valla kruusateede greiderdamisele lisaks on mitmel pool vajadus ka täitmiseks ja teepervede korrastamiseks.

Lokuta küla Türi linna kergliiklusteedega ühendamiseks on vaja esmalt tellida kergliiklustee tööprojekt, selle alusel saame riigi poolt eraldatava toetusega alustada kergliiklustee ehitusega ehk juba sel sügisel, igal juhul peab tee valmima 2014. aasta jooksul.

Türi linna piiril asuvat Koidula silda kasutatakse hädaolukorras ka liikluse ümbersuunamiseks Türi linnast nii Pärnu-Viljandi kui ka Paide suunal. Silla tehniline seisund on halb ja sild vajab remonti, mida aga vallaeelarvest ei ole võimalik teha. Et saaksime 2014. aastal taotleda silla ehituseks lisarahastust, on vaja käesoleval aastal tellida silla ehitusprojekt.

Probleemid liigvee ärajuhtimisega on kõige suuremad Türi linnas Staadioni, Mäe ja Savi tänava piirkonnas. Kuivenduskraavide korrastamise ja liigvee ärajuhtimise projekti teostamiseks on vald saanud abi KIKilt, omaosaluse katame laenu abil. Samalaadne projekt, liigvee ärajuhtimise torustike rajamine käivitub Särevere alevikus, plaanis on koostada ka Marjamaa tänava ühisvee- ja kanalisatsiooni eelprojekt.

OÜ Türi Linnavara on saanud KIK-lt rahastuse Vabriku tänava katlamaja kaugküttevõrgu rekonstrueerimiseks, töid alustatakse sel suvel. Nende tööde käigus on otstarbekas ehitada välja ka Türi Päevakeskuse ja Türi Muuseumi hoone keskküttesüsteem koos soojussõlmega ning liita asutused Vabriku katlamaja keskküttevõrku.

Kõikide nende töödega on võimalik nüüd algust teha. Türi valla võlakoormus jääb mõistlikule tasemele ning vajadusel on võimalik ka edaspidi vajalikke ehitusi laenu kaasabil finantseerida. Vallaelanikele on parendus- ja ehitustööd aga vägagi teretulnud.