Rapla Teataja

Asutuse eesmärk on tagada võimalik parim füüsiline ja sotsiaalne heaolu; osutada abi toimetulekuraskuste kergendamiseks; parandada sotsiaalsete erivajadustega inimeste elukvaliteeti ja enesega toimetulekut; tugevdada sotsiaalsete erivajadustega inimeste eneseteadvust ja eneseusaldust, arendada iseseisvust.

Tänaseks, peagi 16 aastat tagasi välja arendatud Rapla Päevakeskus-Hooldekodu on käesolevaks aastaks saanud uue kuue nii erinevate teenuste kui ka filiaalide näol. Hooldekeskuse poolt pakutavad teenused:

 • avahooldusteenus;
 • ööpäevaringne hooldus;
 • sotsiaalkorterid;
 • sotsiaalpinnad;
 • kriisiteenus;
 • kriisiteenus emale ja lapsele;
 • töötute rehabiliteerimine;
 • tugikeskus;
 • supiköök;
 • saunateenus;
 • pesupesemisteenus;
 • invatransportteenus.
Ööpäevaringses hooldusosakonnas töötab kokku 12 inimest (8 hooldajat, hügieenitöötaja, koristaja, pesupesija, remondimees).

Maja valvab 3 valvurit ning päevakeskuses on 2 kokka, koka abi, päevakeskuse pe renaine. Statsionaarses osakonnas elab 50 klienti, hooldusele võetakse esimeses järjekorras kliente, kes on Rapla valla elanikeregistrisse kantud. Kliendid elavad kaheses toas. Lamajatele on omaette toad, kuhu on muretsetud osaliselt funktsionaalsed voodid, mida on hooldajatel mugav ja lihtne kasutada. Igal kliendil on oma toaperenaine, tema kohustuste hulka kuulub hoolealuse eest hoolitsemine ning neile igapäevase heaolu tagamine.

Arstiabi võimaldavad vajadusel Rapla Perearstikeskuse perearstid, eriarstid ning hambaarst külastab hoolealuseid vastavalt vajadusele.

Esimesel korrusel asub Päevakeskus-supiköök, kus pakutakse hooldusosakonna tervematele hoolealustele, kes ei vaja eritähelepanu, 3 korda päevas süüa ning valla eakatele inimestele lõunasuppi.

Peale ööpäevaringse teenuse võimaldab hooldekeskus valla eakatele ka sauna-, pesupesemise, invabussi ning avahooldusteenust. Viis avahooldustöötajat osutavad teenust kodudes.

Igal hooldajal on ligikaudu 10 klienti, kelle jaoks kulub kaks korda nädalas paar tundi. Hooldustöötaja ülesandeks on toidu ja ravimite koju toomine, terviseabi korraldamine.

Rapla Hooldekeskus on tihedalt seotud kõigi oma filiaalidega: Alu Sotsiaalmaja, Alu Tugikeskus, Tugikeskus „Vahtra".

Raplas Kuusiku tee 7 asub Töötute Rehabilitatsioonikeskus, mille eesmärk on integreerida ühiskonda isikuid, kes on jäänud kõrvale aktiivsest elust. Ellen Kreemi juhendamisel ja klientide abiga on sageli aidatud hooldekeskust vajaminevates töödes. Tähelepanuväärsed on klient Maire õmblustööd (lapitekid, tekikotid, padjapüürid).

Alu Sotsiaalmajas elavad sotsiaalselt mittetoimetulevad isikud. Tööd juhib asutuse koordinaator ning majal on ööpäevaringne mehitatud valve. Majas elab 20 klienti, kes peavad enda eluga ise toime tulema.

Meeste ülesandeks on korras hoida maja siseruumid, väljaspool maja niita muru, pügada hekki, riisuda lehti ning talvehooajal lumekoristamine.

Tugikeskus „Vahtra" osutab sotsiaalteenuseid Rapla valla vaimupuuetega ja psüühikahäiretega inimestele.

Tugikeskus on koht, kus saab endale energiat laadimas käia. Iga päev on tegevusjuhendajatel tihedalt planeeritud. Huvitegevusringe jätkub igaks nädalapäevaks: näite-, muusika-, spordi-, kunsti-, kodundus-, arvuti-, suhtlusring. Huvitavate tegevuste kõrval jätkub aega ka kirjutamise ja arvutamise harjutamiseks. Igapäevaelu õppetunnid sooritavad kliendid läbi praktilise õppuse poes, raamatukogus või õppekäigul perearstikeskusesse.

Ühistegevused

Rapla Hooldekeskus on tervistedendav asutus, sellest tulenevalt püüame aktiviseerida nii kliente kui ka töötajaid aktiivselt liikuma (jalgsimatk Rapla promenaadile, Valtu ujulas kord kuus ujumine), osa võtma erinevatest spordisündmustest (korvpalli ja Boccia võistlused Vahtra klientide ja valla töötajatega) ja eakate tervisematkad loodusesse, et ennetada haigusi.

Igal esmaspäeval leiab aset raamatukogu ruumis loovtegevusring, tegevusjuhendajate juhendamisel meisterdatakse kauneid kaarte, klaasvitraaže, geelküünlaid, joonistusi jne.

Kaks korda nädalas toimub toolitantsu trenn ning paar korda kuus köögitund. Köögitunnis valmistatakse endale meelepäraseid toite. Välja on kujunenud traditsioonilised tähtpäevad: hoolealuste sünnipäevade tähistamine, jaanipäev, tervisepäev, sotsiaaltöötajate päev, vastlapäev, jõulupidu jne. Õpitud on mitmeid näidendeid, ette on kantud luuletusi ning selgeks on saanud rütmikad tantsud.

Uueks traditsiooniks saab peagi naabervaldade hooldekodude külastamine eakate klientidega.

Koostöös Rapla Keskraamatukoguga on võimalus kord kuus läbi viia ettelugemispäev.

Raamatukogu töötaja loeb eakatele huvitavaid lugusid, artikleid ja järjejutte.

Et kõik eelpool kirjeldatud sündmused toimuda saaks, selleks on aidanud kaasa aktiivsed ja pühendunud töötajad!

Kokkuvõtteks võib öelda, et üksteisest hoolimisega saame ära hoida tekkivaid muresid, probleeme, pakkuda üksteisele tuge ning abi. Meie sooviks on asutuses seatud eesmärke täita koos Sinu abiga, hea inimene!

Öeldakse, et muutus saab ikka alguse esimesest sammust. Seega, anname võimaluse inimestel aidata meie kliente väikeste sammude kaupa.

Ootame vabatahtlikke abistajaid-toetajaid, kellel on soov panustada enda aega ja tahet meie tegemistesse Rapla Hooldekeskuses.

Eakate sõnul ei pruugi alati kõrvalabi vajadus olla niivõrd oluline, kui teadmine, et on olemas inimene, kellega jagada oma tundeid ja muresid. Seega, teretulnud on:

 • abistajad eakate vaba aja sisustamisel ja tähtpäevade läbiviimisel;
 • aktiivsed inimesed, kes korraldaks lühijalutuskäike loodusesse;
 • juuksuriteenus kord kuus;
 • abilised, et aidata osa saada kontserdi-, teatri-ja kunstigalerii sündmustest.
Tugikeskus „Vahtra" kliendid on usinad vastu võtma uusi väljakutseid puutöö meisterdamisel, korvpalli treeningutel ja tantsusammude seadmisel. Kahjuks jääb vajaka oskustest nende ülesannete, tegevuste teostamisel.

Vajalik oleks seejuures ühendada nii klientide endi soovid, vajadused, tegutsemistahe kui ka vabatahtlike oskused ja kogukonna toetav tugi.