Valimisliit Väikelinn Saku asutajaliikmed 2001. aastal. Saku Sõnumid

Nii asutati valimisliit Väikelinn Saku (VLS), mille kümneaastast sünnipäeva nüüd tähistamegi. Jäägu tolleaegsed lood kodu-uurijate ja valla arhiivi hoida. Räägime parem sellest, mis elu Väikelinn Saku tänases päevas elab.

Viimastel, 2009. aastal toimunud kohalike omavalitsuste valimistel, läks valimisliidul hästi - Saku valla rahvas andis VLSile neljaks aastaks mandaadi valla juhtimiseks. VLS oli nendeks valimisteks kasvanud pea kahekümneliikmeliseks liiduks, omades spetsialiste erinevatelt elualadelt ja kattes geograafiliselt Saku valla erinevaid piirkondi.

Põhilubadus, tuua valda parim võimalikest vallavanemates Eestis, on õnnestunud. Vallavanem Kuno Rooba on näidanud ennast tasakaaluka, haritud ja motiveeritud juhina. Täna juhib VLSi üks liidreid, Marianne Rande, volikogu tööd. Volikogu koalitsiooni töömeeleolu on hea ja suuri erimeelsusi koostöös ei ole. Otsustamisel on aluseks tasakaalustatud areng igas eluvaldkonnas. Hästi on organiseeritud töö komisjonides - see võimaldab volikogul teha kiireid ja kvaliteetseid otsuseid.

Täname koalitsioonipartnereid Reformierakonnast, Keskerakonnast, IRLst ja valimisliidust Saku Vallarahva Heaolu Eest konstruktiivse koostöö eest!

Samuti täname opositsiooni esindava valimisliidu Kodu liikmeid, kes koosolekutel ja arengukonverentsidel on valla arengusuundade sõnastamisel konstruktiivselt kaasa töötanud.

Rõõmustagem koos otsuste üle, mis on parandanud kogukonna elujärge!

ÜVK (ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine Sakus). Valla sajandiehitiseks ristitud projekti tunnetame kõik oma igapäevastes liikumistes Sakus. Varugem kannatust, selle projekti realiseerumisel muutub Saku elanike elukvaliteet oluliselt. Lõpuks ometi on rakendunud Saku valla territooriumil organiseeritud jäätmevedu.

Päikesekillu lasteaia rekonstrueerimise projekt on valmis ja järgmisel aastal saab maja renoveeritud. Päikesekillu lasteaia juurdeehitusega alustame järgmisel aastal. Töös on Nõlvaku lasteaia ehitus (koostöö Saue vallaga). Alates septembrist on Saku valla lasteaedades võimalus osaleda osaajalise korra alusel. Kolme viimase objekti valmimisel saab leevendust valla väikelaste hoiuteema, mis on aastaid seganud meil oma igapäevaelu sättida.

CO2 emissiooni rahadega remondime Saku Perearstikeskuse hoone ning rekonstrueerime Saku Gümnaasiumi soojasõlme. Volikogu liikmete kuluhüvitisteks ettenähtud rahaliste vahendite arvelt on paigutatud valda mitu turvakaamerat. Saku Suusamaja ja suusalaenutus, koostöös erinevate ühiskondlike liikumistega, osutus eelmisel talvel populaarseks.

Volikogu on hulgaliselt vastu võtnud otsuseid ja määrusi, mis muudavad meie toimetusi vallakodanikuna lihtsamaks ning võimaldavad aktiivsemalt veeta oma vaba aega Saku vallas. Näiteks uus MTT (mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmine) kord, mille kohaselt eraldatakse 1% valla eelarve omatulust aktiivsetele MTÜ-dele ja seltsingutele projektide ja tegevuste toetuseks.

Eriti teeb rõõmu, et riik, koostöös Saku vallaga, on renoveerinud hulga koguja- ja põhimaanteid Saku valla territooriumil. Lisaks valla projektid, mis jäävad silma ja kergendavad liikumist. Valmis Tallinn - Saku - Laagri maantee ja Männiku - Saku valgustatud kergliiklustee. Liiklus muutus turvalisemaks ja kergliiklustee pakub häid võimalusi vabas õhus liikumiseks. Valmisid kaks olulist maanteelõiku valla lõunapiirkonnas: Kasemetsa - Tõdva ja Kiisa - Tõdva, mis ühendavad Viljandi maantee äärseid külasid Saku keskuse ning Kiisa suunal juba varem renoveeritud maanteega. Algas kergliiklustee ehitus Tõdva kauplusest Kajamaa suunas. Töös on Nurme tänava kergliiklustee. Järgmise aasta alguses avame uue vallasisese bussiliini läbi Tänassilma Laagrisse. Tänu sellele saavad inimesed Nõlvaku Lasteaeda, Tänassilma Tööstusparki ja jätkata teekonda Tallinna transpordiskeemis.

Tuliselt vaieldud maamaksu teema leidis kodaniku jaoks positiivse lahendi - maamaks jäi eelmise aasta tasemele. Valminud on Saku valla arengukava aastani 2025. Selles kajastub valla kodanike nägemus valla arengust ja tulevikuvisioonist.

Sünnipäeva eelõhtul on aga veel palju küsimusi õhus ja teemad lahendust ootamas:

Kuidas saada valla elanikud ennast Saku valla kodanikuks registreerima? Kuidas lahendada operatiivselt Saku valla teede ja tänavate korrashoiu probleem? Kuidas lahendada päevakorral olev, koolikohtade probleem vallas? Millal ja millistest vahenditest ehitada valmis Kiisa Vabaaja Keskus, mis võimaldaks ka väljaspool Saku alevit kvaliteetselt tegelda hobide ja harrastustega? Millal ja millistest vahenditest ehitada Saku valla vabaõhulava ja Saku valda kirik? Millal ja millistest vahenditest ehitada valmis Saku valla uus spordihoone? Kuidas lahendada Saku valla sotsiaalmaja probleem? Milline on Saku Mõisa, kui valla visiitkaardi, tulevik? Kuidas teenindada Saku valla elanikke nii, et vallarahvas tunnetaks Eesti riiki oma selja taga?

Jah - arvestades valla finantsvõimekust, jagub teemasid oma kümneks aastaks.

Väikelinn Saku teab, et Saku vald on Eesti parim. Selle usu kinnituseks koguneme traditsiooniliselt igakuistele mõttetalgutele ja teeme parimate kavatsustega oma igapäevast provintsipoliitiku tööd.

Sünnipäeva eelõhtul täname teid usalduse eest ja kinnitame, et oleme teie jaoks olemas!