Lääne prefektuuri Facebook

Esikoha saavutanud Pärnu politseijaoskonda esindasid Andres Sinimeri, Sander Peremees, Üllar Kütt ja Janek Pinta. Teise koha sai keskkriminaalpolitsei võistkond ning kolmanda koha saavutas Narva politseijaoskond.

Võistluste peakorraldaja Lääne prefekt Kaido Kõplase sõnul olid võistlused nii mõõduvõtt kui ka hea treening. „Kõik alad nõudsid osalejatelt teadmisi, vilumust ja ka väga head meeskonnatööd, mis on ka igapäevases politseitöös äärmiselt tähtsad. Võistlusülesannetest saadud kogemused ja hindajate tagasiside aitavad politseinikel oma tavapärast tööd paremini teha ja inimesi aidata,“ ütles Kõplas.

Kõplase sõnul näitab võistluste tihe konkurents politsei kutseoskuste ühtlast taset. „Kuna alad olid ette valmistatud kõiki politseitöö valdkondi arvestades, ei olnud ühtelgi meeskonnal selget eelist. Võistluspinge püsis kuni viimase alani ning kõik võistlejad püüdsid parimat tulemust,“ ütles Kõplas.

Kahe päeva jooksul võistlesid politseinikud kokku kaheksal alal. Nendeks olid teadmiste test, isikute tuvastamine, vigursõit, laskmine, merepääste, avalik suhtlemine ja väljakutse lahendamine. Võistlused lõpetas kombineeritud teatevõistlus.

Lisaks PPA võistkondadele osalesid võistlustel väliskolleegid Lätist, Leedust, Soomest ning partnerasutuste meeskonnad Sisekaitseakadeemiast, Maksu- ja Tolliametist ning abipolitseinike seast. Kokku osales 33 meeskonda.

Politsei- ja piirivalveameti kutsemeisterlikkuse võistlustel selgitatakse välja politsei töövaldkondi kõige paremini tundvad meeskonnad. Kõiki töövaldkondi hõlmavad võistlused toimusid teist korda. Kutsevõistluste traditsioon ulatub politsei taasloomise aegadesse.