Koidula Raudteepiirijaam Foto: Tanel Meos

Millised on 2011. aasta märksõnad teie maakonnas?

Tegeliku sisu andmine maakonna tunnuslausele "Rohelisem elu": mahetootmine, loodusturism, Koidula Raudteepiirijaam, ökofestival, Rohelise märgi tooted, säästev renoveerimine, lõõtsapealinna liikumine. Võrdsed võimalused hariduses ja koolivõrgu kaasajastamine ning optimeerimine. Uue maakonna arengukava valmimine ja elluviimise komisjonide rakendumine.

Mida positiivset ja negatiivset aasta kaasa tõi?

Ettevõtluse ja logista poolelt võib positiivsena välja tuua Koidula Raudteepiirijaama avamise ning parkla piiri ületavatele sõidukitele, mis kaotas Koidula piiripunktis eest maanteelt ohtlikud veokite järjekorrad.

Toimus lõõtsapidu Harmoonika, kus astus esmakordselt maailmas üles rohkem kui 30-liikmeline lõõtsaorkester. Värskas toimus menukas vabaõhuetendus "Peko". Valmis maakonna maineraamat „Põlvamaa - rohelisem elu". Konkursi "Ettevõtluse Auhind" turismiuuendaja kategoorias tuli võitjaks Põlvamaal asuv Eesti Maantemuuseum. Põlva Serviti tuli käsipallis Eesti meistriks. Norras Bergenis lõppenud Griegi-nimelisel rahvusvahelisel koorikonkursil tegi E STuudio kammerkoor puhta töö - esikohad võeti nii vaimulikus kui folgikategoorias.
Kuritegevuse vähenemine.

Negatiivse poole pealt peab märkima, et töötus maakonnas on kasvanud (töötuse määr maakonnas aastal 2008 oli 8,9, võrdluseks aastaga 2010, kus töötuse määr on 15,8% - allikas: Statistikaamet). Samuti teeb muret rahvastiku üldine vähenemine aastast aastasse (aastal 2011 on maakonna elanike arv 30 778, seevastu aastal 2001 oli rahvaarv 32 527, mis tähendab ca 1750 inimese vähenemist kümne aastaga - allikas: Statistikaamet). Kahe aastaga on õpilaste arv maakonna üldhariduskoolides langenud veel 332 lapse võrra ja on käesoleval aastal vaid 2925.

Millised inimesed ja asutused olid teie maakonna selle aasta "tähed"?

Rahvapillimängija, õpetaja ja pillimeister, Põlva kui Eesti lõõtsapealinna ideoloog ja eestvedaja Heino Tartes ja Põlvamaa Aasta Õpetaja Merle Pintson.

Turismis on aasta uustulnuk Kopli taluköök, aasta turismitegu: Värska Vallavalitsuse ja teater Vanemuise etendus Peko ning Eesti Maanteemuuseumi turismiuuendaja auhind.Aasta roheline tegu: Piusa külastuskeskus taastuva energia kasutamise eest. Puiduettevõtja AS Suwem pälvis Saksa-Balti Kaubanduskoja majanduse auhinna.

Millised tähelepanuväärsemad sündmused on maakonnas 2012. aastal ees ootamas?

2012. aastal toimub noorte tantsujuhtide algatusel ja eestvedamisel Kagu-Eesti esimene tantsupidu. Samuti on ees Mammaste Lasteaed-Algkooli laienduse valmimine ja käikuminek, Põlvamaa noortekeskuste omakultuuri festival ja Põlva esmamainimise 650. aastapäevale pühendatud Lõõtsapeo Harmoonika laienemine ning muutumine rahvusvaheliseks.

Augustis toimub traditsiooniline ökofestival, sügisel energeetika konverents, maakondlik kergliiklusteede planeeringu algatamine, maakonda tutvustava turismi ja olulisemate EL toetust saanud objektide kaardi valmimine.